Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 28 av 30

Holyoak and Torremans Intellectual Property Law
Torremans Paul
Oxford University Press, Immaterialrätt
664 sid, 5 uppl, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law
Torremans Paul
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell rätt, EU-rätt
792 sid, 7 uppl, 2013, Pris: 399 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law and Human Rights
Torremans Paul
Kluwer, Immaterialrätt, Internationell rätt
Inbunden, 1082 sid, 4 uppl, 2020, Pris: 2216 SEK exkl. moms   

Research Handbook On Cross-Border Enforcement Of Intellectual Property
Torremans Paul
Edward Elgar, Immaterialrätt, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 889 sid, 2014, Pris: 2692 SEK exkl. moms   

Tritton on Intellectual Property in Europe (NY UPPLAGA)
Tritton Guy, Davis Richard, St Quintin Tom
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 2022, Preliminärt pris: 4495 SEK exkl. moms   

Calculating Intellectual Property Damages
Troxel Richard B, Kerr William Owen
Thomson Förlag, Immaterialrätt
1523 sid, 2015, Pris: 4126 SEK exkl. moms   

Trade Mark Registrations in Bad Faith
Tsoutsanis Alexander
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 364 sid, 2010, Pris: 2967 SEK exkl. moms   

EG-varumärke — en sammanställning av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 7(1) CTMR
Tufegdzic Goran
Jure, Immaterialrätt
104 sid, 2000, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and EU Competition Law
Turner Jonathan D.C.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 384 sid, 2010, Pris: 1810 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and EU Competition Law
Turner Jonathan D.C.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 480 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 2461 SEK exkl. moms   

Lærebog i informationsret
Udsen Henrik, Borberg Vibeke, Riis Thomas, Rosenmeier Morten, Schovsbo Jens
DJØF, Immaterialrätt, Utländsk rätt
411 sid, 2016, Pris: 728 SEK exkl. moms   

Contemporary Intellectual Property — Law and Policy
Waelde Charlotte, Brown Abbe, Kheria Smita, Cornwell Jane
Oxford University Press, Immaterialrätt
1054 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 519 SEK exkl. moms   

Att skydda innovationer — Affärer, risker och möjligheter
Wainikka Christina
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
242 sid, 2 uppl, 2020, Pris: 518 SEK exkl. moms   

Designrätt — De överlappande skydden
Wainikka Christina
Wolters Kluwer Sverige, Immaterialrätt
205 sid, 2016, Pris: 528 SEK exkl. moms   

Företagshemligheter — en introduktion
Wainikka Christina
Studentlitteratur, Marknadsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt
144 sid, 2010, Pris: 305 SEK exkl. moms   

Immaterialrättens grunder
Valentin Rehncrona Pia
Studentlitteratur, Immaterialrätt
160 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Brug af andres varemærker i digitale medier — Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader
Wallberg Knud
DJØF, Immaterialrätt
416 sid, 2015, Pris: 653 SEK exkl. moms   

Varemærkeret — Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer EF-varemærket Madrid-Protokollen
Wallberg Knud
DJØF, Immaterialrätt
Inbunden, 602 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 1714 SEK exkl. moms   

Varemærkeloven — Med kommentarer
Wallberg Knud, Francke Ravn Mikael
DJØF, Immaterialrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 626 sid, 2021, Pris: 2069 SEK exkl. moms   

Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer
Wallin Bo-Göran
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, Marknadsrätt
357 sid, 2006, Pris: 630 SEK exkl. moms   

European Copyright Law
Walter Michel, von Lewinski Silke
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 1352 sid, 2010, Pris: 5403 SEK exkl. moms   

Harmonizing European Copyright Law — The Challenges of Better Lawmaking
van Eechoud Mireille, Hugenholtz P. Bernt, Guibault Lucie M.C.R., van Gompel Stefan, Helberger Natali
Kluwer, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 400 sid, 2009, Pris: 1152 SEK exkl. moms   

The Software Interface Between Copyright and Competition Law — A Legal Analysis of Interoperability in Computer Programs
van Rooijen Ashwin
Kluwer, IT-rätt, Immaterialrätt, Marknadsrätt
291 sid, 2010, Pris: 1521 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries
Watal Jayashree
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 512 sid, 2001, Pris: 1357 SEK exkl. moms   

A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law
Weckström Katja
IPR University Center Helsingfors, Immaterialrätt, EU-rätt
322 sid, 2011, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 28 av 30

  © 2017 Jure AB