Allmän rättslära

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 5 av 10

Practical Reason in Law and Morality
MacCormick Neil
Oxford University Press, Allmän rättslära
244 sid, 2011, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Natural Law and Natural Rights
Finnis John
Oxford University Press, Allmän rättslära
512 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 297 SEK exkl. moms   

Minnen från en stormig professur — om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga
Sundberg Jacob W.F.
Hägglunds Förlag, Biografier och memoarer, Allmän rättslära
170 sid, 2011  SLUT på förlag

Om lagstiftning och annat — 22 uppsatser
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
446 sid, 2011, Pris: 728 SEK exkl. moms   

Stärkta - men inte starka — Om svenska domstolars svaga konstitutionella ställning
Nergelius Joakim
Timbro, Allmän rättslära, Processrätt
102 sid, 2011  SLUT på förlag

How to Teach European Comparative Legal History Workshop Faculty of Law Lund University 19-20 August 2009
Modéer Kjell Å., Nilsén Per
Juristförlaget i Lund, Allmän rättslära, Rättshistoria
Inbunden, 195 sid, 2011, Pris: 85 SEK exkl. moms   

European Legal Method — Paradoxes and Revitalisation
Neergaard Ulla B, Nielsen Ruth, Roseberry Lynn M
DJØF, EU-rätt, Allmän rättslära
378 sid, 2011, Pris: 536 SEK exkl. moms   

Tolkningslärans gåta
Samuelsson Joel
Iustus, Förmögenhetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 215 sid, 2011, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Juridiken — En introduktion till rättsvetenskapen
Nilsson Mattias
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära, Processrätt
80 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 93 SEK exkl. moms   

Ratio and Voluntas — The tension between reason and will in law
Tuori Kaarlo
Ashgate, Allmän rättslära
Inbunden, 343 sid, 2010, Pris: 1686 SEK exkl. moms   

Rätt och rättfärdigande — en tematisk introduktion i allmän rättslära
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Allmän rättslära
128 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Feminist Judgments — From Theory to Practice
Hunter Rosemary , McGlynn Clare, Rackley Erika
Hart, Allmän rättslära, Processrätt
247 sid, 2010, Pris: 253 SEK exkl. moms   

The End of Lawyers? — Rethinking the Nature of Legal Services
Susskind Richard
Oxford University Press, Allmän rättslära, Organisation och ledarskap
303 sid, 2010, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Etiken i juridiken
Leijonhufvud Madeleine
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
116 sid, 4 uppl, 2010, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Nordisk Retssociologi — Status - aktuelle udfordringer - visioner
Kristiansen Bettina Lemann, Storgaard Anette
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Allmän rättslära
230 sid, 2010, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Law & Religion in the 21st. Century — Nordic Perspectives
Christoffersen Lisbet, m. fl.
DJØF, Allmän rättslära
638 sid, 2010, Pris: 1048 SEK exkl. moms   

A Theory of Legal Argumentation — The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification
Alexy Robert, Adler Ruth, MacCormick Neil
Oxford University Press, Allmän rättslära
323 sid, 2010, Pris: 379 SEK exkl. moms   

Regler — Civilisationens ryggrad
Gustafsson Claes
Santérus, Statsvetenskap och politik, Allmän rättslära
237 sid, 2010, Pris: 358 SEK exkl. moms   

Juristernas nära förflutna — rättskulturer i förändring
Modéer Kjell Å.
Santérus, Rättshistoria, Allmän rättslära
409 sid, 2010, Pris: 358 SEK exkl. moms   

A Real Mind — The Life and Work of Axel Hagerstrom
Mindus Patricia
Springer, Allmän rättslära
271 sid, 2009, Pris: 1772 SEK exkl. moms   

The Library of Corporate Responsibilities
Campbell Tom D, Sturt Charles
Ashgate, Allmän rättslära
Inbunden, 2808 sid, 2009, Pris: 8280 SEK exkl. moms   

Makt och rätt — Rättsidéns gång genom historien - från Babylonien till FN
Strahl Ivar, Strömholm Stig
Iustus, Allmän rättslära
168 sid, 12 uppl, 2009, Pris: 221 SEK exkl. moms   

Författning i utveckling — Tjugo studier kring Sveriges författning
Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 420 sid, 2009, Pris: 356 SEK exkl. moms   

Vad är rättsvetenskap?
Sandgren Claes
Jure, Allmän rättslära
325 sid, 2009, Pris: 312 SEK exkl. moms   

Rule of Law — Perspectives From Around the Globe
Neate Francis
LexisNexis, Allmän rättslära, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 270 sid, 2009, Pris: 851 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 5 av 10

  © 2017 Jure AB