Allmän rättslära

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 9 av 10

Den rena rättsläran
Kelsen Hans
Thales, Allmän rättslära
Inbunden, 431 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 40 — Legal Theory
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 525 sid, 2000, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Konkurrerande culpakriterier
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt, Allmän rättslära
178 sid, 2000, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten — En feministisk analys
Lundström Karin
Iustus, EU-rätt, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 461 sid, 1999, Pris: 547 SEK exkl. moms   

Lika inför lagen? — rätten ur ett genusperspektiv
Granström Görel
Iustus, Allmän rättslära
143 sid, 1999  SLUT på förlag

Författning i utveckling — Konstitutionella studier av Fredrik Sterzel
Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
240 sid, 1998  SLUT på förlag

Arbetsdomstolen och lagstiftaren — om värderingar i rättsligt beslutsfattande
Rimsten Olle
Iustus, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 362 sid, 1998, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Genus och rätt — en problematisering av föreställningen om rätten
Svensson Eva-Maria
Iustus, Allmän rättslära
385 sid, 1997, Pris: 886 SEK exkl. moms   

Legal Philosophies
Harris J. W.
LexisNexis, Allmän rättslära
318 sid, 2 uppl, 1997, Pris: 271 SEK exkl. moms   

En hållbar rättsordning — rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor
Westerlund Staffan
Iustus, Miljörätt, Allmän rättslära
Inbunden, 223 sid, 1997  SLUT på förlag

På väg mot rättsstater i Östeuropa — En antologi av Anders Fogelklou m.fl.
Fogelklou Anders, Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
338 sid, 1997, Pris: 205 SEK exkl. moms   

Svensk rättsvetenskap 1947-1997
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk
130 sid, 1997  SLUT på förlag

A Tribute to Aleksander Peczenik on the Occasion of his 60th Birthday 16 November 1997 — Justice, Morality and Society
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 500 sid, 1997, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Mål och metoder vid tolkning av skattelag — med särskild inriktning på användning av förarbeten
Kellgren Jan
Iustus, Skatterätt, Allmän rättslära
Inbunden, 242 sid, 1997, Pris: 796 SEK exkl. moms   

Praktisk informationsrätt - Regelsamling
Lundberg Christina, Ström Lars-Erik, Svensson Carl Anders
Juridik & Samhälle, Allmän rättslära
246 sid, 1996, Pris: 247 SEK exkl. moms   

Rättsstaten — Rätt, Politik och Moral
Iustus, Allmän rättslära
127 sid, 1996  SLUT på förlag

The Lawyer and Language
Wennström Bo
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 213 sid, 1996, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Rätt, rättskällor och rättstillämpning — en lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
Inbunden, 535 sid, 5 uppl, 1996  SLUT på förlag

Lex Ferenda
Jure, Allmän rättslära
Inbunden, 296 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning
Hultqvist Anders
Juristförlaget Stockholm, Skatterätt, Allmän rättslära
Inbunden, 558 sid, 1995  SLUT på förlag

Vad är rätt? — om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation
Peczenik Aleksander
Fritzes, Allmän rättslära
Inbunden, 741 sid, 1995  SLUT på förlag

Om doktrinen — Avskedsföreläsning 29.9.1993
Sundberg Jacob W.F.
Jure, Allmän rättslära
30 sid, 1994, Pris: 86 SEK exkl. moms   

Rättskällebegreppet — I sökandet efter en modell att analysera olika rättssystems rättskälleläror
Magnell Viktor
Jure, Allmän rättslära
121 sid, 1994, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Rättsteori — en introduktion
Hellner Jan
Juristförlaget Stockholm, Allmän rättslära
120 sid, 2 uppl, 1994, Pris: 303 SEK exkl. moms   

Rättspedagogik - finns det? — om allmänhetens möjligheter att tillgodogöra sig lagar och andra författningar
Danielsson Anders
Företagsjuridik Nord & Co, Allmän rättslära
60 sid, 1993, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 9 av 10

  © 2017 Jure AB