Allmän rättslära

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 10 av 10

Vad är rätt? — om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation
Peczenik Aleksander
Fritzes, Allmän rättslära
Inbunden, 741 sid, 1995  SLUT på förlag

Om doktrinen — Avskedsföreläsning 29.9.1993
Sundberg Jacob W.F.
Jure, Allmän rättslära
30 sid, 1994, Pris: 86 SEK exkl. moms   

Rättskällebegreppet — I sökandet efter en modell att analysera olika rättssystems rättskälleläror
Magnell Viktor
Jure, Allmän rättslära
121 sid, 1994, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Rättsteori — en introduktion
Hellner Jan
Juristförlaget Stockholm, Allmän rättslära
120 sid, 2 uppl, 1994, Pris: 303 SEK exkl. moms   

Rättspedagogik - finns det? — om allmänhetens möjligheter att tillgodogöra sig lagar och andra författningar
Danielsson Anders
Företagsjuridik Nord & Co, Allmän rättslära
60 sid, 1993, Pris: 140 SEK exkl. moms   

A Matter of Life and Death
Goff of Chieveley Robert
Jure, Allmän rättslära
22 sid, 1993, Pris: 93 SEK exkl. moms   

Konstruktion av genus i rätten och samhället
Schömer Eva
Iustus, Allmän rättslära
392 sid, 1991, Pris: 894 SEK exkl. moms   

Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk belysning
Iustus, Allmän rättslära
120 sid, 1991, Pris: 88 SEK exkl. moms   

Lagstiftning inom förmögenhetsrätten — praktik, teori och teknik
Hellner Jan
Juristförlaget Stockholm, Förmögenhetsrätt, Allmän rättslära
290 sid, 1990  SLUT på förlag

Lag och lyra — Essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin
Strömholm Stig
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 194 sid, 1989, Pris: 412 SEK exkl. moms   

Historiskt och aktuellt — Studier i allmän rättslära
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
325 sid, 1988  SLUT på förlag

Allmän rättslära — en första introduktion
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
95 sid, 6 uppl, 1988  SLUT på förlag

Rättsordningens byggstenar — om normtyperna i lag och sedvanerätt
Strömberg Tore
Studentlitteratur, Allmän rättslära
184 sid, 1988  SLUT på förlag

Förutsebarhet — en studie i Regeringsrättens rättstillämpning
Bergström Sture
Iustus, Allmän rättslära
95 sid, 1987, Pris: 119 SEK exkl. moms   

The Structure of Law — proceedings of the 2nd Benelux-Scandinavian Symposium in Legal Theory, Uppsala, Dec 11-13, 1986
Frändberg Åke, van Hoecke Mark
Iustus, Allmän rättslära
213 sid, 1987, Pris: 530 SEK exkl. moms   

Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen
Hellner Jan
Jure, Allmän rättslära
60 sid, 1985, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 10 av 10

  © 2017 Jure AB