Institutet för medicinsk rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Medicinsk Författningsbok 2018
Fröberg Ulf H., Höllgren Oskar, Flink Linnea
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 1348 sid, 2018, Pris: 681 SEK exkl. moms   

Det straffbara tjänstefelet i medicinskt och socialt arbete — En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt, Straffrätt
146 sid, 2014, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Delegera rätt — för säkerhet i vården
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
133 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 388 SEK exkl. moms   

Patientsäkerhetslagen — En lag till skydd mot vårdskada
Fröberg Ulf H., Hallgren Timothy
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
176 sid, 2011, Pris: 387 SEK exkl. moms   

Det juridiska ansvaret för diabetespatienten — En bok om hälso- och sjukvårdens författningsreglerade skyldigheter och diabetespatientens rättigheter
Fröberg Ulf H., Fahlgren Kerstin
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
117 sid, 2009, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Företagshälsovårdens regelverk och juridik — En bok om regleringen av ansvar om möjligheter för företagshälsovårdens huvudmän, ledningar och yrkesutövare
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
173 sid, 2009, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Öppen tvångsvård
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
248 sid, 2008, Pris: 245 SEK exkl. moms   

Patientdatalagen — Den nya regleringen av patientdata
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
195 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 395 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB