Utländsk rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Nästa
Sida 1 av 28

Almindelig forvaltningsret
Bønsing Sten
DJØF, Offentlig rätt, Utländsk rätt
576 sid, 2023, Pris: 1217 SEK exkl. moms   

KKO:n ratkaisut kommentein 2021:II
Alma Talent, Utländsk rätt
Inbunden, 450 sid, 2022, Pris: 1636 SEK exkl. moms   

KKO:n ratkaisut kommentein 2022:II
Alma Talent, Utländsk rätt, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 316 sid, 2023, Pris: 1862 SEK exkl. moms   

Konkurrenceret
Madsen Palle Bo
DJØF, Marknadsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 389 sid, 2021, Pris: 1716 SEK exkl. moms   

Suomen Laki III 2021
Alma Talent, Allmänna verk och samlingsverk, Utländsk rätt
Inbunden, 2809 sid, 2021, Pris: 3630 SEK exkl. moms   

50 Jahre Aktiengesetz
Fleischer Holger
Gruyter, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 353 sid, 2016, Pris: 1046 SEK exkl. moms   

A Commentary on the LCIA Arbitration Rules
Clifford Philip , Wade Shai
Sweet & Maxwell, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 928 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 2651 SEK exkl. moms   

A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Ny Upplaga) — A Practical Approach
Blake Susan , Browne Julie , Sime Stuart
Oxford University Press, Processrätt, Utländsk rätt
680 sid, 6 uppl, 2024, Preliminärt pris: 729 SEK exkl. moms   

A Practitioner's Guide to FSA Investigations and Enforcement
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Utländsk rätt
398 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

A Practitioners Guide to European Patent Law — For National Practice and the Unified Patent Court
England Paul
Bloomsbury Publishing, Immaterialrätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 664 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 2580 SEK exkl. moms   

A Practitioners Guide to the Unified Patent Court and Unitary Patent
England Paul
Hart Publishing, Immaterialrätt, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 390 sid, 2022, Pris: 2206 SEK exkl. moms   

A Research Agenda for Property Law
Akkermans Bram , red.
Edward Elgar, Fastighetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 286 sid, 2024, Pris: 1674 SEK exkl. moms   

A Short Introduction to the Common Law
Samuel Geoffrey
Edward Elgar, Utländsk rätt
Inbunden, 208 sid, 2013, Pris: 486 SEK exkl. moms   

A Users Guide to Copyright
Thorne Clive, Flint Michael, Fitzpatrick Nicholas
Bloomsbury Professional, Immaterialrätt, Utländsk rätt
600 sid, 7 uppl, 2014, Pris: 855 SEK exkl. moms   

A Users Guide to Trade Marks and Passing off
Caddick Nicholas, Longstaff Ben
Bloomsbury Professional, Immaterialrätt, Utländsk rätt
664 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 1604 SEK exkl. moms   

Administrative Justice in Britain Today — 1987 års Casselföreläsning
Wade H. William R.
Jure, Utländsk rätt
20 sid, 1987  SLUT på förlag

Advertising Law and Regulation
Bray Oliver , Crown Giles, Earle Rupert, Lloyd-Taylor Geraint , red.
Bloomsbury Professional, Marknadsrätt, Utländsk rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 1200 sid, 3 uppl, 2024, Pris: 4488 SEK exkl. moms   

Advokaters erstatningsansvar
Halling-Overgaard Søren, Andersen Arvid
DJØF, Processrätt, Offentlig rätt, Utländsk rätt
440 sid, 4 uppl, 2022, Pris: 1819 SEK exkl. moms   

Advokatretten
Andersen Mads Bryde, Lindencrone Petersen Lars
Ex Tuto, Processrätt, Utländsk rätt, Övrigt
Inbunden, 1016 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 1837 SEK exkl. moms   

Ægtefælleloven med kommentarer
Bormann Anne Louise, Hartmann Stæger Johan, Hounsgaard Trabjerg Ib
Karnov Group DK, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 510 sid, 2019, Pris: 2112 SEK exkl. moms   

Æresrelaterede forbrydelser — Strafferetlige perspektiver
Sabba Mirzi Kumm
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
340 sid, 2017, Pris: 660 SEK exkl. moms   

Æresrelatert kriminalitet
Bjøranger Terje, Svensson Gunnar Valentin
Cappelen, Straffrätt, Utländsk rätt
294 sid, 2024, Pris: 690 SEK exkl. moms   

Aftalelovens § 36 — fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol
Andersen Lennart Lynge
Ex Tuto, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 512 sid, 2018, Pris: 951 SEK exkl. moms   

Aftaler og mellemmænd
Andersen Lennart Lynge, Madsen Palle Bo
Karnov Group DK, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
476 sid, 8 uppl, 2022, Pris: 1608 SEK exkl. moms   

Aftaler og mellemmænd
Andersen Lennart Lynge, Madsen Palle Bo
Karnov Group DK, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
471 sid, 7 uppl, 2017, Pris: 1608 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Nästa
Sida 1 av 28

  © 2017 Jure AB