Utländsk rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Nästa
Sida 11 av 23

Injunctions
Bean David
Sweet & Maxwell, Processrätt, Utländsk rätt
292 sid, 10 uppl, 2010, Pris: 997 SEK exkl. moms   

Injunctions in Patent Law — Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring
Contreras Jorge L., Husovec Martin, red.
Cambridge University Press, Immaterialrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 300 sid, 2022, Pris: 1291 SEK exkl. moms   

Injuriesager — bagvaskelse, ærekrænkelser og ytringsfrihed
Thylstrup Asger
Karnov Group DK, Straffrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 204 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 769 SEK exkl. moms   

Innføring i arbeidsrett — Den individuelle del
Fanebust Arne
Universitetsforlaget, Arbetsrätt, Utländsk rätt
352 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 637 SEK exkl. moms   

Insurance and Reinsurance in the MENA Region — A Legal and Regulatory Guide
Kortbawi Michael, Mrad Rima, Tayeb Irshied, Bardawil Nadim, Ashraf - Bin Shabib Mamoon
Globe Law and Business, Försäkringsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 262 sid, 2013, Pris: 1348 SEK exkl. moms   

Intellectual Property — Valuation, Exploitation, and Infringement Damages
Smith Gordon V, Parr Russel L
Wiley, Immaterialrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 864 sid, 4 uppl, 2005, Pris: 2693 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law
Bently Lionel, Sherman Brad, Gangjee Dev S. , Johnson Phillip
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
1560 sid, 6 uppl, 2022, Pris: 665 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law in Israel
Afori Tamir, Bareket Eran, Gilat David, Fishman Afori Orit
Kluwer, Immaterialrätt, Utländsk rätt
264 sid, 2013, Pris: 972 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law of China
Moser Michael J.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 368 sid, 2011, Pris: 1311 SEK exkl. moms   

Internasjonal privatrett — på formuerettens område
Cordero-Moss Giuditta
Universitetsforlaget, Förmögenhetsrätt, Internationell privat- och processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 656 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 1784 SEK exkl. moms   

International and Domestic Arbitration in Switzerland
Berger Bernhard, Kellerhals Franz
Sweet & Maxwell, Processrätt, Internationell privat- och processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 615 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 2020 SEK exkl. moms   

International Trade Law
Carr Indira, Stone Peter
Routledge, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
854 sid, 6 uppl, 2018, Pris: 633 SEK exkl. moms   

Internationale forbrydelser i dansk ret
Laursen Andreas
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Internationell rätt, Straffrätt, Utländsk rätt
312 sid, 2011, Pris: 897 SEK exkl. moms   

Internationale kontrakter
Schønbeck Andreas
Karnov Group DK, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
438 sid, 2020, Pris: 1434 SEK exkl. moms   

Internationales Privatrecht
Junker Abbo
Beck, Internationell privat- och processrätt, Utländsk rätt
521 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 445 SEK exkl. moms   

Internetretten
Trzaskowski Jan, Sandfeld Jakobsen Søren, Karstoft Susanne, Kirk Hanne, Langsted Lars Bo, Riis Thomas, Bagger Tranberg Charlotte, Lybaek Gudmundsdottir Helena
Ex Tuto, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 816 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

Introduction to American Commercial Law
Fyman Barney
Norstedts Juridik, Utländsk rätt, Förmögenhetsrätt
309 sid, 2008  SLUT på förlag

Introduction to Belgian Law
Bocken Hubert, de Bondt Walter
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 464 sid, 2000, Pris: 1321 SEK exkl. moms   

Introduction to German Law
Zekoll J., Reimann M.
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 480 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 1140 SEK exkl. moms   

Introduction to Greek Law
Kerameus Konstantinos D. , Kozyris Phaedon John
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 588 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 1772 SEK exkl. moms   

Introduction to Hungarian Law
Harmathy Atilla, Ansay Tugrul
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 259 sid, 1998, Pris: 1563 SEK exkl. moms   

Introduction to Italian Law
Lena Jeffrey S., Mattei Ugo
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 528 sid, 2002, Pris: 1349 SEK exkl. moms   

Introduction to Polish Law
Frankowski Stanislaw
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 440 sid, 2005, Pris: 1378 SEK exkl. moms   

Introduction to Swiss Law
Dessemontet François, Ansay Tugrul
Kluwer, Utländsk rätt
Inbunden, 372 sid, 3 uppl, 2004, Pris: 1434 SEK exkl. moms   

Introduction to the English Legal System — 2014-2015
Partington Martin
Oxford University Press, Utländsk rätt
344 sid, 8 uppl, 2014, Pris: 293 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Nästa
Sida 11 av 23

  © 2017 Jure AB