Rättshistoriskt bibliotek

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 75 Det öppna fönstret — Arv och egendom i bostadsbristens Stockholm 1479-1530
Larsson Gabriela Bjarne
Jure, Rättshistoria
Inbunden, 321 sid, 2019, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Nr. 74 Professorspolitik och samhällsförändring — En rättshistorisk undersökning av den svenska förvaltningsrättens uppkomst
Kumlien Mats
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Offentlig rätt
Inbunden, 317 sid, 2019, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Nr. 73 Jura Novit Curia — En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet
Croon Adam
Jure, Rättshistoria
Inbunden, 244 sid, 2018, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 72 Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden — En komparativ internnordisk studie
Charpentier Ljungqvist Fredrik
Jure, Rättshistoria
Inbunden, 540 sid, 2016, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Nr. 71 Konstitutionellt kritiskt dömande — Förändringar av nordiska domares attityder under två sekel
Sunnqvist Martin
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 1163 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 550 SEK exkl. moms   

Nr. 70 Justitia et Prudentia — Rättsbildning genom rättstillämpning: Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690
Önnerfors Elsa Trolle
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Familjerätt
Inbunden, 413 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Nr. 69 Nytt ljus över Yngre Västgötalagen — Den bestickande teorin om en medeltida lagstiftningsprocess
Nilsson Göran B
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 293 sid, 2012, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 68 Fängelset som välfärdsbygge
Petersson Hjelm Ann-Christine
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 385 sid, 2011, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Nr. 67 Rummet Och Rätten — Tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning 1734-1970
Löfgren Eva
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 639 sid, 2011, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Nr. 66 Laga fång för medeltidens kvinnor och män — jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500
Larsson Gabriela Bjarne
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 307 sid, 2010, Pris: 216 SEK exkl. moms   

Nr. 65 A Call for Scientific Purity — Axel Hägerström's critique of legal science
Lyles Max
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 700 sid, 2006, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Nr. 64 Continuity and Contract — Historical Perspectives on the Employees Duty of Obedience in Swedish Labour Law
Kumlien Mats
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Arbetsrätt
Inbunden, 394 sid, 2004, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Nr. 63 Rättsvetenskapens Princip — Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära
Sandström Marie
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 291 sid, 2004, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Nr. 62 Realism och skandinavisk realism — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del IV 1911-1950
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 732 sid, 2007, Pris: 394 SEK exkl. moms   

Nr. 60 Den konstruktiva riktningen — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del III - 1871-1910
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 552 sid, 2002, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Nr. 59 Att "stoppa munnen till på bespottare" — Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden
Nilsén Per
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 460 sid, 2001, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Nr. 58 Brytningstiden — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del II - 1815-1870
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 522 sid, 1998, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Nr. 52 Patrioter och institutionalister — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del I - Tiden före år 1815
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 443 sid, 1995  SLUT på förlag

Nr. 1 De jure sveonum et gothorum vetusto
Olofsson Stiernhöök Johan
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 453 sid, 1962, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Olin 75 år
Jure, Rättshistoria, Biografier och memoarer
110 sid, 2022, Pris: 140 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB