Skadeståndsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Nästa
Sida 11 av 13

Erstatning for ophavsretlige krænkelser
Skovbo Eva Aaen
Forlaget Thomson, Immaterialrätt, Skadeståndsrätt
443 sid, 2005  SLUT på förlag

Economic Damages in Intellectual Property — A Hands-on Guide to Litigation
Slottje Daniel
Wiley, Immaterialrätt, Skadeståndsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 306 sid, 2006, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Directors Liability and Indemnification — A Global Guide
Smerdon Edward
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skadeståndsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 745 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 2838 SEK exkl. moms   

The Limits of Expanding Liability — Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective
Spier Jaap
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 244 sid, 1998, Pris: 808 SEK exkl. moms   

The Limits of Liability — Keeping the Floodgates Shut
Spier Jaap
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 162 sid, 1996, Pris: 845 SEK exkl. moms   

Unification of Tort Law: Causation
Spier Jaap
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 161 sid, 2000, Pris: 567 SEK exkl. moms   

Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others
Spier Jaap
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 335 sid, 2003, Pris: 1449 SEK exkl. moms   

Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten
Stenlund Karolina
Iustus, Skadeståndsrätt
585 sid, 2021, Pris: 749 SEK exkl. moms   

Kattens lagbok
Strand Anette
Bruuns Bokförlag, Förmögenhetsrätt, Straffrätt, Skadeståndsrätt
75 sid, 2006  SLUT på förlag

Skadelidtes hypotetiske inntekt — om erstatningsutmåling og bevis
Strandberg Magne
Fagbokforlaget, Skadeståndsrätt
198 sid, 2005, Pris: 437 SEK exkl. moms   

Ansvar och försäkring — i skola, hem och på fritid
Strömbäck Erland
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
103 sid, 3 uppl, 2001, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Skadestånd i skola och privatliv
Strömbäck Erland
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
167 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 451 SEK exkl. moms   

Trafikskadelagen — Ersättning vid trafikskada
Strömbäck Erland, Bernerfalk Helen
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Sjö- och transporträtt
208 sid, 9 uppl, 2019, Pris: 606 SEK exkl. moms   

Trafikskadelagen — Ersättning vid trafikskada
Strömbäck Erland, m. fl.
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Sjö- och transporträtt
199 sid, 7 uppl, 2009, Pris: 373 SEK exkl. moms   

Finsk skadeståndsrätt
Ståhlberg Pauli, Karhu Juha
Talentum Media Oy, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
514 sid, 2014, Pris: 1183 SEK exkl. moms   

Tillsyn över barn — En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt
Sund Lars-Göran
Iustus, Familjerätt, Skadeståndsrätt, Straffrätt
352 sid, 1989, Pris: 822 SEK exkl. moms   

Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget — En introduktion
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skadeståndsrätt
127 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Forsikringsaftaleloven — med kommentarer
Sørensen Ivan
Forlaget Thomson, Skadeståndsrätt
Inbunden, 352 sid, 2000, Pris: 625 SEK exkl. moms   

Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom
Tausen Hans Henrik
Gjellerup, Skadeståndsrätt
439 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 652 SEK exkl. moms   

Marine Cargo Claims
Tetley William
Thomson Carswell, Skadeståndsrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 3231 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 5287 SEK exkl. moms   

Admiralty Claims
Tettenborn Andrew, Rose Francis D.
Sweet & Maxwell, Sjö- och transporträtt, Processrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 2020, Pris: 3398 SEK exkl. moms   

Erstatningsrettslig vern for rene formuestap
Thorson Bjarte
Gyldendal Akademisk, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 387 sid, 2011  SLUT på förlag

Swedish Shipping Law
Tiberg Hugo, Schelin Johan, Bernitz Gudmund, Ihre Rolf, Tiberg Oscar, Widlund Mattias
Jure, Sjö- och transporträtt, Sjöfart, Skadeståndsrätt
163 sid, 2013, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Liability Rules Applicable To International Airtransportation as Developed by the Courts in the United States — From Warsaw 1929 to Montreal 1999
Tompkins George
Kluwer, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 472 sid, 2010, Pris: 1421 SEK exkl. moms   

Riskfördelning och försäkringsskydd vid fartygskollisioner — en ersättningsrättslig studie
Tullberg Mats
Jure, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
78 sid, 1984  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Nästa
Sida 11 av 13

  © 2017 Jure AB