Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 12 av 30

Medierätt 3 — Upphovsrätt
Carlén-Wendels Thomas, Tornberg Daniel
Studentlitteratur, Immaterialrätt
92 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 228 SEK exkl. moms   

Ophavsretten i krise
Rosenmeier Morten, Teilmann Stina, m. fl.
DJØF, Immaterialrätt, Utländsk rätt
144 sid, 2011, Pris: 245 SEK exkl. moms   

An Economic Perspective on Trade Mark Law
Griffiths Andrew
Edward Elgar, Immaterialrätt, Ekonomi
352 sid, 2011, Pris: 1032 SEK exkl. moms   

International ophavsret
Schønning Peter, Blomqvist Jørgen
DJØF, Immaterialrätt
Inbunden, 502 sid, 2011, Pris: 933 SEK exkl. moms   

SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag
Fritzes, Immaterialrätt
327 sid, 2011, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Programformat och medier i konvergens — Formathandel, juridiskt skydd och branschpraxis
Humphreys Edward
Nordicom, Immaterialrätt
163 sid, 2011, Pris: 303 SEK exkl. moms   

Kjennetegnsrett
Stuevold Lassen Birger, Stenvik Are
Universitetsforlaget, Immaterialrätt
352 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 988 SEK exkl. moms   

EU Competition Law and Intellectual Property Rights — The Regulation of Innovation
Anderman Steven D., Schmidt Hedvig
Oxford University Press, Marknadsrätt, Immaterialrätt, EU-rätt
358 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Prop. 2010/11:82 Ändring i patentlagen — nya medicinska användningsområden
Riksdagen, Immaterialrätt
22 sid, 2011, Pris: 29 SEK exkl. moms   

National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law — From Maglite to Pirate Bay
Lidgard Hans Henrik
Hart, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 349 sid, 2011, Pris: 612 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and Private International Law
Fawcett James, Torremans Paul
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 986 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 2058 SEK exkl. moms   

Trade Mark Paradoxes in European Brand Competition
Granmar Claes
European University Institute, Immaterialrätt, Marknadsrätt
E-bok, 476 sid, 2010, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Trademark Protection in the European Union with a Scandinavian View
Thorning Louise , Winnie Finnanger Solvår
Karnov Group DK, Immaterialrätt
399 sid, 2010, Pris: 1196 SEK exkl. moms   

Trade Mark Registrations in Bad Faith
Tsoutsanis Alexander
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 364 sid, 2010, Pris: 2967 SEK exkl. moms   

Företagshemligheter — en introduktion
Wainikka Christina
Studentlitteratur, Marknadsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt
144 sid, 2010, Pris: 305 SEK exkl. moms   

Bedriftens hemmelighet - og rettighet? — immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes
Irgens-Jensen Harald
Universitetsforlaget, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 400 sid, 2010, Pris: 985 SEK exkl. moms   

Patent Law for Computer Scientists
Closa Daniel , Gardiner Alex, Giemsa Falk, Machek Jörg
Springer, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 194 sid, 2010, Pris: 638 SEK exkl. moms   

The Requirement for an Invention in Patent Law
Pila Justine
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 351 sid, 2010, Pris: 826 SEK exkl. moms   

The Software Interface Between Copyright and Competition Law — A Legal Analysis of Interoperability in Computer Programs
van Rooijen Ashwin
Kluwer, IT-rätt, Immaterialrätt, Marknadsrätt
291 sid, 2010, Pris: 1521 SEK exkl. moms   

Prop. 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och TV
Riksdagen, Immaterialrätt
57 sid, 2010, Pris: 30 SEK exkl. moms   

European Trademark Law — Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law
Jehoram Tobias Cohen , Van Nispen Constant , Huydecoper Tony
Kluwer, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 728 sid, 2010, Pris: 2188 SEK exkl. moms   

International Intellectual Property Arbitration
Cook Trevor, García Alejandro
Kluwer, Immaterialrätt, Processrätt
Inbunden, 496 sid, 2010, Pris: 1476 SEK exkl. moms   

Patentavtalsrätt — Licenser, överlåtelser och samägande av patent
Domeij Bengt
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
350 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 1441 SEK exkl. moms   

Design Law — European Union and United States of America
Suthersanen Uma
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 278 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 2217 SEK exkl. moms   

Patent och pirater
Centrum för näringslivshistoria, Immaterialrätt, Ekonomi
144 sid, 2010, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 12 av 30

  © 2017 Jure AB