Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 7 av 30

Community Trade Mark Law
Bøggild Frank, Staunstrup Kolja
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 712 sid, 2015, Pris: 3673 SEK exkl. moms   

Collective Management of Copyright and Related Rights
Gervais Daniel
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 536 sid, 3 uppl, 2015, Pris: 1951 SEK exkl. moms   

A Users Guide to Trade Marks and Passing off
Caddick Nicholas, Longstaff Ben
Bloomsbury Professional, Immaterialrätt, Utländsk rätt
664 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 1604 SEK exkl. moms   

Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Fritzes, Immaterialrätt
54 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Community Trademark Regulation — A Commentary
Hasselblatt Gordian
Hart, Immaterialrätt
Inbunden, 1600 sid, 2015  SLUT på förlag

Trademarks 2015 — In 54 jurisdictions worldwide
Global Competition Review, Immaterialrätt, Utländsk rätt
300 sid, 2015, Pris: 4962 SEK exkl. moms   

Domain Names — Strategies and Legal Aspects
Söderlund Sause Jeanette, Edmar Malin
Sweet & Maxwell, IT-rätt, Immaterialrätt
Inbunden, 350 sid, 2015, Pris: 1423 SEK exkl. moms   

Copyright Perspectives — Past, Present and Prospect
Fitzgerald Brian
Springer, Immaterialrätt
317 sid, 2015, Pris: 1178 SEK exkl. moms   

Calculating Intellectual Property Damages
Troxel Richard B, Kerr William Owen
Thomson Förlag, Immaterialrätt
1523 sid, 2015, Pris: 4126 SEK exkl. moms   

Ds 2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Fritzes, Immaterialrätt
340 sid, 2015, Pris: 299 SEK exkl. moms   

EU-varemærkeret
Bøggild Frank, Staunstrup Kolja
Karnov Group DK, Immaterialrätt, EU-rätt
596 sid, 2015, Pris: 2057 SEK exkl. moms   

Prop. 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen
Riksdagen, Immaterialrätt
71 sid, 2015, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Cyber Law in Sweden
Storr Christine
Kluwer, IT-rätt, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
272 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 834 SEK exkl. moms   

Media Law in Sweden
Nergelius Joakim
Kluwer, Immaterialrätt
88 sid, 2015, Pris: 542 SEK exkl. moms   

Community Design Regulation — A Commentary
Hasselblatt Gordian
Hart, Immaterialrätt
Inbunden, 1400 sid, 2015, Pris: 4120 SEK exkl. moms   

SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
Fritzes, Immaterialrätt
642 sid, 2015, Pris: 447 SEK exkl. moms   

SOU 2015:41 Ny patentlag
Fritzes, Immaterialrätt
348 sid, 2015, Pris: 274 SEK exkl. moms   

The WIPO Treaties on Copyright — A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP
Reinbothe Jörg, von Lewinski Silke
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell rätt
Inbunden, 814 sid, 2015, Pris: 2388 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law
Bently Lionel, Sherman Brad
Oxford University Press, Immaterialrätt
1440 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 625 SEK exkl. moms   

SOU 2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
Fritzes, Immaterialrätt
172 sid, 2015, Pris: 235 SEK exkl. moms   

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property — A Commentary
Ricketson Sam
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 1104 sid, 2015, Pris: 2995 SEK exkl. moms   

Domain Name Law and Practice — An International Handbook
Bettinger Torsten, Waddell Allegra
Oxford University Press, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 1528 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 4248 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and EU Competition Law
Turner Jonathan D.C.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 480 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 2461 SEK exkl. moms   

KURS: IT-avtal — 18 mars 2015
Jure Utbildning, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
2015, Pris: 7900 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 7 av 30

  © 2017 Jure AB