Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 20 av 30

Distributionsavtal — Handelsagentur Ensamåterförsäljning Franchising
Stenberg Hans
Industrilitteratur, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 755 sid, 2005, Pris: 961 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället — Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
Riksdagen, Immaterialrätt
567 sid, 2005, Pris: 435 SEK exkl. moms   

Lærebog i Immaterialret — ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret
Koktvedgaard Mogens, Schovsbo Jens
DJØF, Immaterialrätt
495 sid, 7 uppl, 2005, Pris: 676 SEK exkl. moms   

Trade Mark Use
Phillips Jeremy, Simon Ilanah
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 363 sid, 2005, Pris: 1224 SEK exkl. moms   

Åtgärder vid immaterialrättsintrång
Bengtsson Henrik, Lyxell Ralf
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
282 sid, 2005  SLUT på förlag

International Trademark Treaties — with Commentary
Winner Ellen P., Denberg Aaron W.
Oceana, Immaterialrätt
Inbunden, 751 sid, 2004, Pris: 1105 SEK exkl. moms   

The WTO, Intellectual Property Rights and the Knowledge Economy
Maskus Keith E.
Edward Elgar, Immaterialrätt, Ekonomi
Inbunden, 628 sid, 2004, Pris: 2198 SEK exkl. moms   

Indigenous Heritage and Intellectual Property — Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
von Lewinski Silke
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 409 sid, 2004, Pris: 1410 SEK exkl. moms   

Medieret i Informationssamfundet — en retlig analyse af sammensmeltningen mellem telekommunikation, Internet og radio/tv
Jakobsen Søren Sandfeld
DJØF, Immaterialrätt
330 sid, 2004  SLUT på förlag

Music Business — Infrastructure, Practice and Law
Parker Nigel
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
395 sid, 2004, Pris: 1442 SEK exkl. moms   

Immateriella gränsfall — Redigerade rättsfall med inledande kommentarer
Nilsson Christian, Wessman Richard
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
261 sid, 2004, Pris: 301 SEK exkl. moms   

Skyddade geografiska beteckningar — aktuella utvecklingar och konflikter
Göransson Norrsjö Lena, Posa Ivan Mark
Jure, Immaterialrätt
102 sid, 2004, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Europæisk patent
Dybdahl Lise
GadJura, Immaterialrätt, EU-rätt
287 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 745 SEK exkl. moms   

Copinger and Skone James on Copyright — Volume One; Volume Two - Materials
Davies Gillian , Garnett Kevin, Harbottle Gwilym
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 3031 sid, 15 uppl, 2004, Pris: 5645 SEK exkl. moms   

Copyright, Limitations and the Three-Step Test — An Analysis of the Three-step Test in International and EC Copyright Law
Senftleben Martin
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 340 sid, 2004, Pris: 893 SEK exkl. moms   

Life Science Inventions — the Hurdles of Law
Westerlund Li
Iustus, Immaterialrätt, Marknadsrätt
102 sid, 2004, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Varumärkesrättens skyddsobjekt — Om ordkännetecknets mening och referens
Nordell Per Jonas
Mercurius, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 662 sid, 2004, Pris: 997 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
Riksdagen, Immaterialrätt
86 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Immateriellt och internationellt — Rättsvetenskapliga uppsatser
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
368 sid, 2004  SLUT på förlag

Upphovsrätt i konkurrens — särskilt om tvångslicensiering
Eklöf Dan
Jure, Immaterialrätt, Marknadsrätt
386 sid, 2004  SLUT på förlag

European Trade Mark Reports - endast häften
Sweet & Maxwell, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 7992 SEK exkl. moms   

Media, Technology and Copyright — Integrating Law and Economics
Einhorn Michael A.
Edward Elgar, Immaterialrätt, Ekonomi
Inbunden, 209 sid, 2004, Pris: 878 SEK exkl. moms   

Ds 2004:3 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
Fritzes, Immaterialrätt, EU-rätt
83 sid, 2004, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Intellectual Property — Omnipresent, Distracting, Irrelevant?
Cornish William Rodolph
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 115 sid, 2004, Pris: 423 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 20 av 30

  © 2017 Jure AB