Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 28 av 30

Bioteknologisk patentpraxis i Sverige och Europeiska patentorganisationen — en komparativ studie
Westberg Else
Jure, Immaterialrätt
84 sid, 1993, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Freedom of Information in Question — Freedom of information in international law and the calls for a New World Information and Communication Order (NWICO)
Österdahl Inger
Iustus, Internationell rätt, Immaterialrätt
Inbunden, 303 sid, 1992, Pris: 852 SEK exkl. moms   

Rättsskydd för artister — särskilt vid satellit- och kabelsändningar
Rosén Christina
Jure, Immaterialrätt
81 sid, 1992, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden
Synnerstad Karin
Jure, Immaterialrätt
165 sid, 1992  SLUT på förlag

Renommésnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande — utifrån ett näringsidkarperspektiv
Gunnarsson Per
Jure, Immaterialrätt
87 sid, 1992, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i immaterialrätt och marknadsrätt
Bernitz Ulf
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt, Marknadsrätt
374 sid, 6 uppl, 1991, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Värdering av varumärken utifrån juridiska och ekonomiska aspekter
Löfgren Christer
Jure, Immaterialrätt
120 sid, 1991, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Patent på liv — gener, mikroorganismer, växter och djur som objekt för patent - i dag och i framtiden
Lundbäck Annika
Jure, Immaterialrätt
82 sid, 1991, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Piratkopiering av datorprogram — ett upphovsrättsligt problem
Andersson Kristina
Jure, Immaterialrätt
83 sid, 1991, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Callman on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies
Callman Rudolf, Altman Louis
CBC, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Lösblad, 1990, Pris: 13127 SEK exkl. moms   

Om ekvivalens och annat gott — patenträttsliga uppsatser
Godenhielm Berndt
Söderström, Immaterialrätt
202 sid, 1990  SLUT på förlag

Noveller i varumärkesrätt
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
272 sid, 1990, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Karnell om upphovsrätt
Karnell Gunnar
Jure, Immaterialrätt
256 sid, 1990, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Made in Sweden — vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
89 sid, 1990, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Radiorätt — om tillstånd och ansvar vid satellit- och rundradiosändningar
Svensson Marie
Jure, Immaterialrätt
90 sid, 1990, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Kodakdoktrinen inom varumärkesrätten
Söderberg Susanne
Jure, Immaterialrätt
60 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten — en kritisk analys
Nordell Per Jonas
Jure, Immaterialrätt
154 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Japansk varumärkesrätt — teori och praktik
Björne-Evrenos Caroline
Jure, Immaterialrätt
99 sid, 1990, Pris: 193 SEK exkl. moms   

IRI-rapport 1990:4 Upphovsrätt till datorprogram — Sverige i ett internationellt perspektiv
Silberman Ola
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
70 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

IRI-rapport 1990:6 Databasrätt — fokus på upphovsrätt och avtal
Seipel Peter
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
78 sid, 1990  SLUT på förlag

Förlagsrätt — rättsfrågor vid förlagsavtal
Rosén Jan
Jure, Immaterialrätt
Inbunden, 580 sid, 1989  SLUT på förlag

Verkshöjd inom musiken
Schierbeck Peter
Jure, Immaterialrätt
97 sid, 1989, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Internationella licensavtal i den svenska internationella privat- och processrätten
Lagerberg Eric
Jure, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
63 sid, 1989, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Immaterialrättslagstiftningen — författningar och konventioner
Bernitz Ulf, Lokrantz Bernitz Annika, Essén Eric W.
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt
404 sid, 2 uppl, 1987, Pris: 379 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 28 av 30

  © 2017 Jure AB