Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 21 av 30

Music Business — Infrastructure, Practice & Law
Parker Nigel
Palladian, Immaterialrätt
336 sid, 2003  SLUT på förlag

SOU 2003:66 Harmoniserad patenträtt - bilagor
Fritzes, Immaterialrätt
319 sid, 2003, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2003:66 Harmoniserad patenträtt
Fritzes, Immaterialrätt
295 sid, 2003, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket
Riksdagen, Immaterialrätt
106 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället — Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
Fritzes, Immaterialrätt, IT-rätt
595 sid, 2003, Pris: 247 SEK exkl. moms   

The Legal Protection of Databases
Davis Mark
Cambridge University Press, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 316 sid, 2003, Pris: 909 SEK exkl. moms   

Marknadsrättens goodwillskydd
Nordell Per Jonas
Mercurius, Marknadsrätt, Immaterialrätt
177 sid, 2003, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag — Några råd på vägen
Löfgren Christer
Connect, Immaterialrätt
51 sid, 2003, Pris: 151 SEK exkl. moms   

Patentskyddets vardag — En manual för ett patentkrig
Heinonen Keijo
Jure, Immaterialrätt
276 sid, 2003, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Festskrift till Kaj Sandart — i anledning av femtioårsjubileet för Sandart & Partners Advokatbyrå
Glossator Förlag, Festskrifter, Immaterialrätt
191 sid, 2003, Pris: 410 SEK exkl. moms   

Immaterial- och marknadsrätt — Redigerade rättsfall med inledande kommentarer
Nilsson Christian, Wessman Richard
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, Marknadsrätt
296 sid, 2003, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Nya typer av varumärken — registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken
Salomäki Johanna
Jure, Immaterialrätt
84 sid, 2003, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Wörterbuch der Patent- und Markenpraxis — Deutsch/Englisch - Englisch/Deutsch
von Uexküll-Güldenband Alexa
Carl Heymann, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Immaterialrätt
384 sid, 6 uppl, 2003, Pris: 945 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
Riksdagen, Immaterialrätt
47 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m.
Riksdagen, Miljörätt, Immaterialrätt
38 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Medie- och immaterialrätt
Rosén Jan
Iustus, Immaterialrätt
248 sid, 2003, Pris: 377 SEK exkl. moms   

Cross-Border Enforcement of Patent Rights — An Analysis of the Interface Between Intellectual Property and Private International Law
Pertegás Sender Marta
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 313 sid, 2002, Pris: 1363 SEK exkl. moms   

Biotech Patents — Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law
Westerlund Li
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 351 sid, 2002, Pris: 1116 SEK exkl. moms   

Global Intellectual Property Rights — Knowledge, Access and Development
Drahos Peter, Mayne Ruth
Palgrave, Immaterialrätt
281 sid, 2002, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Copyright Limitations And Contracts — An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright
Guibault Lucie M.C.R.
Kluwer, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 375 sid, 2002, Pris: 1484 SEK exkl. moms   

Ownership of the Copyright in Works and the Patent Right in Inventions Created by Employees — in Finland, Sweden, Germany, Austria, the United Kingdom, Estonia and Argentina
Wolk Sanna, Storr Christine, Nyh Ulrika, Penaloza Silvina, Seppänen Hanna, Tults Kerli
Jure, Immaterialrätt
60 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Vilseledande varumärken — ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt perspektiv
Lothigius Anna
Jure, Immaterialrätt
64 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Patentskyddets omfång — en jämförande studie av svensk, engelsk och tysk rättspraxis
Bruder Maria
Jure, Immaterialrätt
66 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Lizenzverträge/License Agreements — Vertragsmuster/Samples
Pagenberg Jochen, Geissler Bernhard
Heymann, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt, Utländsk rätt
Datamedia, 5 uppl, 2002, Pris: 283 SEK exkl. moms   

Interimistiska förbud i immaterialrätten
Norrgård Marcus
Juristförbundets förlag, Immaterialrätt
Inbunden, 374 sid, 2002, Pris: 872 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 21 av 30

  © 2017 Jure AB