Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 14 av 30

Copyright 2009 — in 28 jurisdictions worldwide
Global Competition Review, Immaterialrätt
160 sid, 2009, Pris: 2484 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law — Text, Cases, and Materials
Aplin Tanya, Davis Jennifer
Oxford University Press, Immaterialrätt
912 sid, 2009, Pris: 456 SEK exkl. moms   

Copinger and Skone James on Copyright — Third Supplement to the Fifteenth Edition
Davies Gillian , Harbottle Gwilym
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
15 uppl, 2009, Pris: 1703 SEK exkl. moms   

Telecoms and Media 2009 — An overview of regulation in 52 jurisdictions worldwide
Global Competition Review, Marknadsrätt, Immaterialrätt
544 sid, 2009, Pris: 3408 SEK exkl. moms   

IRIS Special Creativity Comes at a Price — the Role of Collecting Societies
Council of Europe Publishing, Immaterialrätt
148 sid, 2009, Pris: 1033 SEK exkl. moms   

Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property law in the Asia-Pacific Region
Antons Christoph
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 420 sid, 2009, Pris: 1620 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century
Alikhan Shahid, Mashelkar Raghunath
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 236 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 972 SEK exkl. moms   

Media Law and Practice
Goldberg David, Sutter Gavin, Walden Ian
Oxford University Press, Immaterialrätt
566 sid, 2009, Pris: 877 SEK exkl. moms   

Private Labels, Branded Goods and Competition Policy
Ezrachi Ariel, Bernitz Ulf
Oxford University Press, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 480 sid, 2009, Pris: 1176 SEK exkl. moms   

Media Law & Human Rights
Nicol Andrew, Millar Gavin, Sharland Andrew
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell rätt
300 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 706 SEK exkl. moms   

Pharmaceuticals Biotechnology and the Law
Cook Trevor
LexisNexis, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 925 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 2433 SEK exkl. moms   

International Litigation in Intellectual Property and Information Technology
Nuyts Arnaud
Kluwer, Immaterialrätt, Processrätt
Inbunden, 311 sid, 2008, Pris: 1354 SEK exkl. moms   

International Copyright Law and Practice
Geller Paul Edward, Nimmer Melville B.
LexisNexis, Immaterialrätt
2008, Pris: 6422 SEK exkl. moms   

Holyoak and Torremans Intellectual Property Law
Torremans Paul
Oxford University Press, Immaterialrätt
664 sid, 5 uppl, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Blackstone's Statutes on Intellectual Property
Christie Andrew, Gare Stephen
Oxford University Press, Immaterialrätt
648 sid, 9 uppl, 2008, Pris: 216 SEK exkl. moms   

The Legal Protection of Databases — A Comparative Analysis
Derclaye Estelle
Edward Elgar, Immaterialrätt
Inbunden, 362 sid, 2008, Pris: 1131 SEK exkl. moms   

Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg — Om håndteringen af retlige hybrider
Herrmann Janne Rothmar
DJØF, Familjerätt, Immaterialrätt, Offentlig rätt
400 sid, 2008, Pris: 624 SEK exkl. moms   

Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen — Kommentar
Schulte Rainer , Kühnen Thomas , Moufang Rainer , Püschel Ilse , Rudloff-Schäffer Cornelia
Heymann, Immaterialrätt
Inbunden, 2286 sid, 8 uppl, 2008, Pris: 1875 SEK exkl. moms   

Performers' Rights
Arnold Richard
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 550 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 2382 SEK exkl. moms   

The Implementation Game — The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries
Deere Carolyn
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell rätt
Inbunden, 409 sid, 2008, Pris: 626 SEK exkl. moms   

Författarrättens genombrott
Petri Gunnar
Atlantis, Immaterialrätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 368 sid, 2008, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Allt mitt är ditt — Fildelning, upphovsrätt och försörjning
Söderberg Johan
Atlas, Immaterialrätt, Statsvetenskap och politik
227 sid, 2008, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Din upphovsrätt och andras
Ahlberg Kerstin
Norstedts Akademiska Förlag, Immaterialrätt
245 sid, 4 uppl, 2008  SLUT på förlag

Prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
Riksdagen, Immaterialrätt, Processrätt, Straffrätt
467 sid, 2008, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Ophavsretsloven — med kommentarer
Schønning Peter
Forlaget Thomson, Immaterialrätt, Utländsk rätt
819 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 1869 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 14 av 30

  © 2017 Jure AB