Skadeståndsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 7 av 12

Forsikringsavtaleloven — med kommentarer
Brynildsen Claus , Lid Børre, Nygård Truls
Gyldendal Akademisk, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 749 sid, 2008, Pris: 1098 SEK exkl. moms   

Kränkning — Studier i skadeståndsrättslig argumentation
Schultz Mårten
Jure, Skadeståndsrätt
146 sid, 2008, Pris: 253 SEK exkl. moms   

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I
Schultz Mårten
Stockholm Centre for Commercial Law, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
226 sid, 2008, Pris: 392 SEK exkl. moms   

SOU 2008:79 Revisorers skadeståndsansvar
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skadeståndsrätt
238 sid, 2008, Pris: 384 SEK exkl. moms   

Arbetsskada — Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar
Carlsson Mia
Jure, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Arbetsrätt
Inbunden, 807 sid, 2008, Pris: 1080 SEK exkl. moms   

Marine Cargo Claims
Tetley William
Thomson Carswell, Skadeståndsrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 3231 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 5287 SEK exkl. moms   

Markföroreningsansvaret — Om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar
Herler Casper
Talentum, Miljörätt, Skadeståndsrätt
424 sid, 2008  SLUT på förlag

Financial Advice and Financial Products: Law and Liability — 2nd ed Looseleaf
McMeel Gerard
Oxford University Press, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Prenumeration, 2 uppl, 2007, Pris: 2724 SEK exkl. moms   

Tort and Regulatory Law
van Boom Willem H., Lukas Meinhard, Kissling Christa
Springer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 477 sid, 2007, Pris: 1849 SEK exkl. moms   

Skadad i trafiken
Schönning Ola, Svendenius Marie
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
212 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 484 SEK exkl. moms   

Produktansvarsskader i transportretten
Ulfbeck Vibe
DJØF, Skadeståndsrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 171 sid, 2007, Pris: 627 SEK exkl. moms   

Tort Law
Lunney Mark, Oliphant Ken
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
925 sid, 3 uppl, 2007, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning
Fritzes, Skadeståndsrätt
103 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen
Riksdagen, Skadeståndsrätt
15 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Kausalitet — Studier i skadeståndsrättslig argumentation
Schultz Mårten
Jure, Skadeståndsrätt
634 sid, 2007, Pris: 712 SEK exkl. moms   

Jackson & Powell on Professional Liability
Powell John, Stewart Roger
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1446 sid, 6 uppl, 2007, Pris: 4373 SEK exkl. moms   

Economic Damages in Intellectual Property — A Hands-on Guide to Litigation
Slottje Daniel
Wiley, Immaterialrätt, Skadeståndsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 306 sid, 2006, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Kattens lagbok
Strand Anette
Bruuns Bokförlag, Förmögenhetsrätt, Straffrätt, Skadeståndsrätt
75 sid, 2006  SLUT på förlag

Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom
Tausen Hans Henrik
Gjellerup, Skadeståndsrätt
439 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 652 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:32 Skadestånd och bodelning
Riksdagen, Skadeståndsrätt, Familjerätt
30 sid, 2006, Pris: 41 SEK exkl. moms   

SOU 2006:92 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Fritzes, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
302 sid, 2006, Pris: 276 SEK exkl. moms   

SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret — M 2004:04
Fritzes, Miljörätt, Skadeståndsrätt
499 sid, 2006, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld
Riksdagen, Offentlig rätt, Skadeståndsrätt, Kriminologi
56 sid, 2006, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Festskrift till Bill W. Dufwa — Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa
Jure, Festskrifter, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1320 sid, 2006, Pris: 1953 SEK exkl. moms   

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2006
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi, Straffrätt, Skadeståndsrätt
139 sid, 2006, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 7 av 12

  © 2017 Jure AB