Skadeståndsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 11 av 12

Konkurrensskada — Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen
Wahl Nils
Jure, Marknadsrätt, Skadeståndsrätt
444 sid, 2000, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Ds 2000:55 Flygbolagens ansvar för passagerarskador — rådets förordning 2027/97
Fritzes, Skadeståndsrätt, Sjö- och transporträtt
48 sid, 2000, Pris: 81 SEK exkl. moms   

Last och ersättning — en studie av fraktförarens rätt att begränsa ersättningen för lastskador vid inrikes vägtransporter
Schelin Johan
Jure, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
73 sid, 2000, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Konkurrerande culpakriterier
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt, Allmän rättslära
178 sid, 2000, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Product Liability: — Law and Insurance
Mildred Mark
Lloyds of London Press, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
Lösblad, 1999, Pris: 3283 SEK exkl. moms   

The Law of Environmental Damage — Liability and Reparation
Larsson Marie-Louise
Norstedts Juridik, Miljörätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 681 sid, 1999, Pris: 1222 SEK exkl. moms   

Bevis 4 — Prövning av skadestånd
Diesen Christian, Karanikas Mikael, Nelker Louise, Wastesson Mathias
Norstedts Juridik, Processrätt, Skadeståndsrätt
238 sid, 1999, Pris: 405 SEK exkl. moms   

Rättsskydd och rättshjälp — nödvändiga och skäliga kostnader m.m.
Bruder Ingelöv
IFU, Processrätt, Skadeståndsrätt
103 sid, 1998  SLUT på förlag

Unification of Tort Law: Wrongfulness
Koziol Helmut
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 144 sid, 1998, Pris: 599 SEK exkl. moms   

The Limits of Expanding Liability — Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective
Spier Jaap
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 244 sid, 1998, Pris: 808 SEK exkl. moms   

The Common European Law of Torts Volume One
von Bar Christian
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
Inbunden, 661 sid, 1998, Pris: 1680 SEK exkl. moms   

Värderingsrätt — särskilt om ersättning och värdering vid expropriation
Hager Richard
Jure, Fastighetsrätt, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt
504 sid, 1998, Pris: 597 SEK exkl. moms   

EG-rättens krav på nationell process- och skadeståndsrätt — EG-rättsliga normer i den nationella processen/ Member state liability and national remedies in Community law
Berger Vincent, Jender Caroline
Jure, EU-rätt, Processrätt, Skadeståndsrätt
149 sid, 1998, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Patientskadelagen — en kommentar
Wilow Kay, Wilow Staffan
Publica, Offentlig rätt, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
131 sid, 1997  SLUT på förlag

Borgenärens val vid kontraktsbrott — en obligationsrättslig studie
Olsen Lena
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 619 sid, 1997  SLUT på förlag

Immaterialrättsliga skadestånd — patent, upphovsrätt
Förnell Petra, Jilmstad Jenny
Jure, Immaterialrätt, Skadeståndsrätt
130 sid, 1997, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Trepartsrelationer i skadeståndsrätten
Andersson Håkan
Iustus, Skadeståndsrätt
Inbunden, 368 sid, 1997, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Svensk rättspraxis i försäkrings- och skadeståndsmål — register över i FFR, RFS, NJA, RfH och SvJT refererade domar
Oldertz Carl
Nicator, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 710 sid, 2 uppl, 1996, Pris: 950 SEK exkl. moms   

The Limits of Liability — Keeping the Floodgates Shut
Spier Jaap
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 162 sid, 1996, Pris: 845 SEK exkl. moms   

Ersättningar i köprätten — särskilt om skadeståndsberäkning
Herre Johnny
Juristförlaget Stockholm, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 762 sid, 1996  SLUT på förlag

Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
142 sid, 2 uppl, 1996  SLUT på förlag

Sveda, värk och annat lidande
Sisula-Tulokas Lena
Juristförbundets förlag, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
301 sid, 1995, Pris: 431 SEK exkl. moms   

Produktsäkerhet och produktansvar — Nya förutsättningar för produktsäkerhetsarbetet
Österberg Carl-Johan
Ernst & Young, Skadeståndsrätt, EU-rätt
56 sid, 1995, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Multimodal Transport — Carrier Liability and Documentation
De Wit Ralph
Lloyds of London Press, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 583 sid, 1995  SLUT på förlag

The EEC Directive on Product Liability: Its Implementation in Sweden
Kylhammar Anders
Juristförlaget Stockholm, Skadeståndsrätt, EU-rätt
92 sid, 1994  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 11 av 12

  © 2017 Jure AB