Skadeståndsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 9 av 12

Personal Injury Compensation in Europe
Bona Marco, Mead Philip
Kluwer, Skadeståndsrätt
692 sid, 2003, Pris: 937 SEK exkl. moms   

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar
Halling-Overgaard Søren
DJØF, Skadeståndsrätt, Ekonomi
424 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 896 SEK exkl. moms   

Rådgivarens professionsansvar — Vem vågar vara rådgivare?
Elfström Jan
Svensk Byggtjänst, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 235 sid, 2003  SLUT på förlag

21 uppsatser - Skadestånd och försäkring - Grundlag, fastighetsrätt och miljö - Ur domarens synvinkel
Bengtsson Bertil
Juristförlaget i Lund, Allmänna verk och samlingsverk, Skadeståndsrätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 409 sid, 2003, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:5 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
Riksdagen, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
80 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2003:82 Säkra produkter
Fritzes, Skadeståndsrätt
472 sid, 2003, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi, Straffrätt, Skadeståndsrätt
172 sid, 2003, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Markesinis and Deakin's Tort Law
Deakin Simon, Johnston Angus, Markesinis Basil
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
Inbunden, 871 sid, 5 uppl, 2003, Pris: 871 SEK exkl. moms   

Markesinis and Deakin's Tort Law - STUDENTUTGÅVA
Deakin Simon, Johnston Angus, Markesinis Basil
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
871 sid, 5 uppl, 2003, Pris: 498 SEK exkl. moms   

SOU 2003:46 Hund i rätta händer - om hundägarens ansvar
Fritzes, Skadeståndsrätt, Offentlig rätt
209 sid, 2003, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ds 2003:9 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
Fritzes, Skadeståndsrätt
103 sid, 2003, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:61 Vissa socialförsäkringsfrågor
Riksdagen, Skadeståndsrätt
22 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks
Riksdagen, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
81 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Arbetsskadeförsäkring — och statligt personskadeskydd
Grönwall Lars, Hessmark Lars-Göran, Jansson Henrik
Prisma, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 390 sid, 6 uppl, 2003  SLUT på förlag

SOU 2003:1 Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och framgångsrik rehabilitering
Fritzes, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
106 sid, 2003, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Ansvar vid finansiell rådgivning
Lycke Johan, Runesson Eric M., Swahn Mikael
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skadeståndsrätt
122 sid, 2003  SLUT på förlag

Moderne Erstatningsret
Gomard Bernhard
DJØF, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Utländsk rätt
116 sid, 2002, Pris: 552 SEK exkl. moms   

The German Law of Torts - STUDENTUTGÅVA
Markesinis Basil, Unberath Hannes
Hart, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
1128 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 690 SEK exkl. moms   

The German Law of Torts
Markesinis Basil, Unberath Hannes
Hart, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1128 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 1067 SEK exkl. moms   

Miljöskadeansvar — En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön
Sandvik Björn
Åbo Akademis förlag, Miljörätt, Skadeståndsrätt
496 sid, 2002, Pris: 790 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor
Riksdagen, Skadeståndsrätt
161 sid, 2002, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2002:80 Koncentrerad arbetsskadehandläggning — för likformighet och rättvisa
Fritzes, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
207 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ansvar & Skadestånd — Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter
Gullefors Björn
Björn Lundén Information, Skadeståndsrätt
206 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Lawyers' Liabilities
Evans Hugh
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt
Inbunden, 356 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 1648 SEK exkl. moms   

Medicinteknisk säkerhet — Lagkommentar och handbok
Liedström Göran
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Skadeståndsrätt
288 sid, 2002  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 9 av 12

  © 2017 Jure AB