Nyutkommen litteratur 060301-060331

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Avlatsindustrin — Etik i fonder och företag
Karlsson Kristian
Timbro, Övrigt
409 sid, 2006, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Avveckling av fideikommiss — en juridisk framställning om hur fideikommissegendom kan sammanhållas
Eriksson Thomas
Iustus, Förmögenhetsrätt
141 sid, 2006  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2006:1 Konsten att läsa statistik om brottslighet
BRÅ, Kriminologi
152 sid, 3 uppl, 2006  SLUT på förlag

Complex Arbitrations — Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions
Hanotiau Bernard
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 200 sid, 2006, Pris: 1635 SEK exkl. moms   

Den ideella föreningen — Juridik och ekonomi
Thunberg Björn
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
122 sid, 2006  SLUT på förlag

FAR SRS Ekonomiska brott i aktiebolag 2006 — revisorns handlingsplikt enligt ABL
FAR SRS Förlag, Associationsrätt och värdepappersrätt, Straffrätt
94 sid, 3 uppl, 2006  SLUT på förlag

Företagets bilinnehav — grundbok
Ynnor Förlag, Skatterätt
Inbunden, 181 sid, 2006  SLUT på förlag

Försäkring — en introduktion
Löf Gunnar
Studentlitteratur, Försäkringsrätt
126 sid, 3 uppl, 2006, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules
Korah Valentine
Hart, Immaterialrätt, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 322 sid, 2006, Pris: 1187 SEK exkl. moms   

Lærebog i elektronisk medieret
Jakobsen Søren Sandfeld
DJØF, IT-rätt
306 sid, 2006, Pris: 736 SEK exkl. moms   

Lagtexter för socialtjänsten 2006 — Sociallagarna
Fahlberg Gunnar, Julin Suzanne, Rundqvist Karl-Ingvar
Gothia, Offentlig rätt
278 sid, 2006, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Livförsäkringsmatematik II
Alm Erik, Andersson Gunnar, von Bahr Bengt, Martin-Löf Anders
Svenska Försäkringsföreningen, Försäkringsrätt
Inbunden, 209 sid, 2006  SLUT på förlag

Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies
Born Hans, Leigh Ian
Publishing House of the Parliament of Norway, Övrigt
143 sid, 2005, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Mergers and Acquisitions: The Industrial Organization Perspective
Brito Duarte, Catalao-Lopes Margarida
Kluwer, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 235 sid, 2006, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Modernised EC Competition Law in International Arbitration
Landolt Philip
Kluwer, Marknadsrätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 388 sid, 2006, Pris: 1056 SEK exkl. moms   

Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration
Cremades Bernardo M., Lew Julian D.M.
ICC, Processrätt, Internationell rätt
320 sid, 2005  SLUT på förlag

Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU Post Bosman
van den Bogaert Stefaan
Kluwer, Förmögenhetsrätt, EU-rätt
Inbunden, 465 sid, 2005, Pris: 1930 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
275 sid, 2006, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:122 Bötesbelopp
Riksdagen, Straffrätt
17 sid, 2006, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
Riksdagen, Insolvensrätt
134 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
103 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
219 sid, 2006, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
223 sid, 2006, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Riksdagen, Processrätt
119 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning
Riksdagen, Processrätt
201 sid, 2006, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB