Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Mod��er Kjell ��.:
   
 


Sida 1 av 1

Omsorg om rättvisan - Domstolarna och domarrollen i en konstitutionell rättsstat — Ett symposium tillägnat Johan Hirschfeldt
Modéer Kjell Å., red.
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Offentlig rätt
Inbunden, 152 sid, 2023, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Lagens öga — Hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-2021
Modéer Kjell Å., Sunnqvist Martin
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Processrätt
Inbunden, 558 sid, 2022, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Legal History — Reflecting the past and the present current perspectives for the future
Modéer Kjell Å., red.
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 368 sid, 2021, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Suum Cuique Tribuere — Legal contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures Regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe
Modéer Kjell Å., Sunnqvist Martin
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 320 sid, 2018, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Det förpliktande minnet — Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016
Modéer Kjell Å.
Santérus, Övrigt
Inbunden, 565 sid, 2017, Pris: 805 SEK exkl. moms   

The Svea court of appeal in the early modern period — Historical reinterpretations and new perspectives
Korpiola Mia, Lamberg Marko, Lahtinen Anu, Önnerfors Elsa Trolle, Nilsén Per, Pihlajamäki Heikki, Sallila Jussi, Vasara-Aaltonen Marianne, Sunnqvist Martin, Modéer Kjell Å.
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Processrätt
Inbunden, 445 sid, 2014, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Historiska rättskällor i konflikt — en introduktion i rättshistoria
Modéer Kjell Å.
Santérus, Rättshistoria
227 sid, 3 uppl, 2010, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Legal Stagings — The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture
Modéer Kjell Å., Sunnqvist Martin
Museum Tusculanums Forlag, Rättshistoria
Inbunden, 302 sid, 2012, Pris: 550 SEK exkl. moms   

How to Teach European Comparative Legal History Workshop Faculty of Law Lund University 19-20 August 2009
Modéer Kjell Å., Nilsén Per
Juristförlaget i Lund, Allmän rättslära, Rättshistoria
Inbunden, 195 sid, 2011, Pris: 85 SEK exkl. moms   

1968 och därefter — De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap
Modéer Kjell Å., Sunnqvist Martin
Museum Tusculanums Forlag, Rättshistoria
252 sid, 2010, Pris: 399 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Ditlev Tamm — Law, History and Culture
Andersen Per, Letto-Vanamo Pia, Modéer Kjell Å., Vogt Helle
DJØF, Festskrifter, Rättshistoria
Inbunden, 887 sid, 2011  SLUT på förlag

Rätt, religion och politik — Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg
Modéer Kjell Å.
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
157 sid, 2008, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Globalization and the U.S. Law School — Comparative and Cultural Perspectives 1906-2006
Hicks Stephen C, Modéer Kjell Å.
Juristförlaget i Lund, Allmänna verk och samlingsverk, Internationell rätt
Inbunden, 133 sid, 2010, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Juristernas nära förflutna — rättskulturer i förändring
Modéer Kjell Å.
Santérus, Rättshistoria, Allmän rättslära
409 sid, 2010, Pris: 358 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB