Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 51 av 54

Företagets rättigheter — om bevisning och processuell samverkan vid utredning av konkurrensbrott m.m.
Lundqvist Ulf
Iustus, Marknadsrätt, Processrätt
372 sid, 2000, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Progressiv process — spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen
Lindblom Per Henrik
Iustus, Processrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 552 sid, 2000, Pris: 981 SEK exkl. moms   

Processgemenskap i dispositiva tvistemål där endast en dom kan ges
Lehrberg Elisabeth
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 499 sid, 2 uppl, 2000  SLUT på förlag

Bevis 5 — Bevispraxis: svensk bevispraxis 1948-1999
Brun Hans, Diesen Christian, Olsson Thomas
Norstedts Juridik, Processrätt
577 sid, 2000, Pris: 787 SEK exkl. moms   

Överklagande och skatter
Tärnberg Ann
Björn Lundén Information, Skatterätt, Processrätt
300 sid, 2 uppl, 1999  SLUT på förlag

ADR: Principles and Practice
Brown Henry, Marriott Arthur
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 711 sid, 2 uppl, 1999, Pris: 2688 SEK exkl. moms   

The Permanent Court of Arbitration: International Arbitration and Dispute Resolution — Summaries of Awards, Settlement Agreements and Reports
Hamilton P., Requena H.C., van Scheltinga L., Shifman Bette E.
Kluwer, Processrätt
318 sid, 1999, Pris: 1246 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXIVa - 1999
Kluwer, Processrätt
1024 sid, 24 uppl, 1999, Pris: 1771 SEK exkl. moms   

Ds 1999:22 The Swedish Arbitration Act of 1999
Fakta Infodirekt, Processrätt
24 sid, 1999, Pris: 94 SEK exkl. moms   

European Human Rights: Taking a Case under the Convention
Clements Luke J., Mole Nuala, Simmons Alan
Sweet & Maxwell, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 383 sid, 2 uppl, 1999  SLUT på förlag

Remedies in EC Law
Brealey Mark, Hoskins Mark
Sweet & Maxwell, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 669 sid, 2 uppl, 1999, Pris: 1995 SEK exkl. moms   

The Expert in Litigation and Arbitration
Cato D. Mark
Lloyds of London Press, Processrätt
Inbunden, 1037 sid, 1999, Pris: 3800 SEK exkl. moms   

Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler — en studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten
Andersson Torbjörn
Iustus, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 532 sid, 1999, Pris: 1158 SEK exkl. moms   

Talerätt i miljömål — särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt, Miljörätt
Inbunden, 598 sid, 1999, Pris: 1562 SEK exkl. moms   

Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen
Andersson Niklas
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
128 sid, 1999, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Analysing Witness Testimony — A Guide for Legal Practitioners and other Professionals
Heaton-Armstrong Anthony, Shepherd Eric, Wolchover David
Blackstone, Processrätt
360 sid, 1999, Pris: 568 SEK exkl. moms   

Skiljemannarätt
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
829 sid, 1999, Pris: 1132 SEK exkl. moms   

Bevis 4 — Prövning av skadestånd
Diesen Christian, Karanikas Mikael, Nelker Louise, Wastesson Mathias
Norstedts Juridik, Processrätt, Skadeståndsrätt
238 sid, 1999, Pris: 405 SEK exkl. moms   

Bevis 3 — Prövning av skattemål
Diesen Christian, Cassne Hedvig, Hammarström Fredrik, Schauman Johan
Norstedts Juridik, Processrätt, Skatterätt
248 sid, 1999  SLUT på förlag

Dealing in Virtue — International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order
Dezalay Yves, Garth Bryan G.
Wiley, Processrätt
Inbunden, 354 sid, 2 uppl, 1998, Pris: 357 SEK exkl. moms   

Rättsskydd och rättshjälp — nödvändiga och skäliga kostnader m.m.
Bruder Ingelöv
IFU, Processrätt, Skadeståndsrätt
103 sid, 1998  SLUT på förlag

Ds 1998:65 The Swedish code of judicial procedure
Fritzes, Processrätt
348 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

God advokatsed
Sveriges Advokatsamfund, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
582 sid, 1998, Pris: 295 SEK exkl. moms   

RSV Konkurs, företagsrekonstruktion & ackord
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
354 sid, 4 uppl, 1998, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 51 av 54

  © 2017 Jure AB