Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 53 av 54

Procedural safeguards and judicial review in EC competition law procedure
Axelsson Christian
Jure, Marknadsrätt, Processrätt, EU-rätt
49 sid, 1994, Pris: 91 SEK exkl. moms   

The Golden Rules of Advocacy
Evans Keith
Oxford University Press, Processrätt, Allmänna verk och samlingsverk
136 sid, 1993, Pris: 440 SEK exkl. moms   

Domarjäv
Tiby Eva
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
347 sid, 1993  SLUT på förlag

Tvångsmedel I — Personella tvångsmedel i straffprocessen
Bylund Torleif
Iustus, Processrätt
341 sid, 1993, Pris: 620 SEK exkl. moms   

Studier i processrätt
Lindblom Per Henrik
Fritzes, Processrätt
Inbunden, 507 sid, 1993  SLUT på förlag

Processuell preklusion — av nya omständigheter eller bevis rörande saken
Lindell Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 671 sid, 1993  SLUT på förlag

Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål
Diesen Christian
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
702 sid, 1993  SLUT på förlag

The role of the European Court of Justice in the enforcement of unimplemented directives
Ekström Monika
Jure, EU-rätt, Processrätt
54 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Essays in Honor of Hans Smit — The American Review of International Arbitration 1992/Vol. 3 Nos. 1-4
Juris Publishing, Festskrifter, Processrätt
Inbunden, 264 sid, 1992, Pris: 990 SEK exkl. moms   

Gripen och oskyldigt dömd — Pelles Lilla Röda
Svensson Pelle
Per Svensson Förlag, Processrätt, Straffrätt
96 sid, 1991  SLUT på förlag

Encyclopedia of International Commercial Litigation
Colman Anthony
Kluwer, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Lösblad, 1991, Pris: 2091 SEK exkl. moms   

De lege 1991 Valda skrifter 1942-1990
Ekelöf Per Olof
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 439 sid, 1991  SLUT på förlag

Sakkunnigbeviset — en studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet
Edelstam Henrik
Iustus, Processrätt
Inbunden, 585 sid, 1991  SLUT på förlag

Taxering — taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen
Wennergren Bertil
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
168 sid, 1991  SLUT på förlag

Rätt och sanning
Klami Hannu Tapani
Iustus, Processrätt
117 sid, 1990  SLUT på förlag

Ansökan om företagsinteckning — Ingivarhandledning
Domstolsverket, Krediträtt, Processrätt
25 sid, 1990, Pris: 51 SEK exkl. moms   

Från legal bevisteori till fri bevisprövning i svensk straffprocess
Dereborg Anders
Jure, Processrätt
80 sid, 1990, Pris: 137 SEK exkl. moms   

Current issues in Swedish arbitration
Heuman Lars
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
287 sid, 1990  SLUT på förlag

IRI-rapport 1990:1 Förundersökning vid databrott
Liljedahl Björn
Jure, IT-rätt, Straffrätt, Processrätt
71 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Skiljeförfarande
Hassler Åke, Cars Thorsten
Norstedts Juridik, Processrätt
257 sid, 2 uppl, 1989, Pris: 992 SEK exkl. moms   

Går det att bevisa? — Perspektiv på domstolsprocessen
Bolding Per Olof
Norstedts Juridik, Processrätt
139 sid, 1989  SLUT på förlag

Enforcement of Money Judgments
Newman Lawrence W.
Juris Publishing, Processrätt
Lösblad, 1989, Pris: 2980 SEK exkl. moms   

Grupptalan — Det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv
Lindblom Per Henrik
Norstedts Juridik, Processrätt
783 sid, 1989  SLUT på förlag

God advokatsed
Wenne Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
138 sid, 1988  SLUT på förlag

Tvistemålshandboken - tingsrätt
Domstolsverket, Processrätt
Lösblad, 1988  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 53 av 54

  © 2017 Jure AB