Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 50 av 54

Norsk straffeprosess Bind II
Andenæs Johs
Universitetsforlaget, Straffrätt, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 305 sid, 3 uppl, 2000, Pris: 499 SEK exkl. moms   

Fælleseuropæisk procesret — Europaretlige krav til dansk retspleje
Werlauff Erik
DJØF, EU-rätt, Processrätt
282 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 796 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration
Craig W. Laurence
Oceana, Processrätt
Lösblad, 2000, Pris: 3273 SEK exkl. moms   

European Courts Procedure
Plender Richard
Sweet & Maxwell, EU-rätt, Processrätt
Lösblad, 2000, Pris: 4285 SEK exkl. moms   

WIPO Arbitration Rules — Commentary and Analysis
Smit Hans
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 325 sid, 2000, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

The ICSID Convention — The Law of the International Centre for Settlement of Investment Disputes
Nathan K.V.S.K.
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 236 sid, 2000, Pris: 945 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXV - 2000
Kluwer, Processrätt
1314 sid, 25 uppl, 2000, Pris: 1881 SEK exkl. moms   

Civilproces — Grundlæggende regler og principper
Smith Eva
GadJura, Processrätt
308 sid, 4 uppl, 2000, Pris: 425 SEK exkl. moms   

SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning — Problem och lösningar
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
84 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:42 Barnmisshandel — Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
142 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

A Practical Guide to International Commercial Arbitration
Garnett Richard, Gabriel Henry, Waincymer Jeffrey, Epstein Judd
Oceana, Processrätt
Inbunden, 216 sid, 2000, Pris: 994 SEK exkl. moms   

The Court of Justice of the European Communities
Brown L. Neville, Kennedy Tom
Sweet & Maxwell, EU-rätt, Processrätt
470 sid, 5 uppl, 2000, Pris: 440 SEK exkl. moms   

Ds 2000:45 En specialdomstol för utlänningsärenden
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
115 sid, 2000, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Ds 2000:56 Effektivare tvistlösning på teleområdet
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
130 sid, 2000, Pris: 129 SEK exkl. moms   

Ds 2000:64 Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m.
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
82 sid, 2000, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 1999/2000:106 — Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan
Riksdagen, Processrätt
62 sid, 2000, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume II — Judicial Review in International Perspective
Kluwer, Festskrifter, Processrätt
Inbunden, 523 sid, 2000, Pris: 1480 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume I — Judicial Review in European Union Law
Kluwer, Festskrifter, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 674 sid, 2000, Pris: 2677 SEK exkl. moms   

Arbitration Forms and Precedents
Merkin Robert, Critchlow Julian
Lloyds of London Press, Processrätt
Lösblad, 2000, Pris: 1681 SEK exkl. moms   

Alternativ tvistlösning — särskilt medling och skiljeförfarande
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
Inbunden, 278 sid, 2000, Pris: 412 SEK exkl. moms   

Lagen om skiljeförfarande — en kommentar
Olsson Bengt, Kvart Johan
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 310 sid, 2000  SLUT på förlag

Tvistlösning i WTO — om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken
Seth Torsten
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
600 sid, 2000, Pris: 697 SEK exkl. moms   

Tvister i affärslivet
Söderlund Christer
Industrilitteratur, Processrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 159 sid, 2000, Pris: 312 SEK exkl. moms   

International Chamber of Commerce Arbitration
Craig W. Laurence, Park William W., Paulsson Jan
Oceana, Processrätt
Inbunden, 952 sid, 3 uppl, 2000, Pris: 2273 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 50 av 54

  © 2017 Jure AB