Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 50 av 57

Prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning
Riksdagen, Processrätt, EU-rätt
88 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Ds 2003:3 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
143 sid, 2003, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Oskyldighetspresumtionen
Nowak Karol
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt, Internationell rätt
Inbunden, 489 sid, 2003  SLUT på förlag

Rättskraft i skatteprocessen
Alhager Eleonor
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
226 sid, 2003  SLUT på förlag

Bernstein's Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice
Tackaberry John, Marriott Arthur
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 2312 sid, 4 uppl, 2003, Pris: 5347 SEK exkl. moms   

NAFTA - The NAFTA Arbitration Reports
Cameron May, Processrätt
Lösblad, 2002, Pris: 15579 SEK exkl. moms   

Serving Two Masters — Conflicts of Interest in the Modern Law Firm
Griffiths-Baker Janine
Hart, Processrätt
Inbunden, 212 sid, 2002, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Croatian Arbitration Yearbook Vol. 9 Year 2002
Croatian Chamber of Commerce, Processrätt
229 sid, 9 uppl, 2002, Pris: 970 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXVII - 2002
Kluwer, Processrätt
1050 sid, 27 uppl, 2002, Pris: 1662 SEK exkl. moms   

The Arbitration Process — Comparative Law Yearbook of International Business - Special Issue, 2001
Campbell Dennis, Meek Susan
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 322 sid, 2002, Pris: 1069 SEK exkl. moms   

Arbitration Practice and Procedure — Interlocutory and Hearing Problems
Cato D. Mark
Lloyds of London Press, Processrätt
Inbunden, 1513 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 4130 SEK exkl. moms   

Barnet och rättsprocessen — Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård
Mattsson Titti
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Processrätt, Familjerätt
Inbunden, 503 sid, 2002  SLUT på förlag

Domstolsprocessen — En kommentar till rättegångsbalken
Fitger Peter, Mellqvist Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
435 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m.
Riksdagen, Processrätt
39 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Arbitration in Air, Space and Telecommunications Law — Enforcing Regulatory Measures
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 376 sid, 2002, Pris: 837 SEK exkl. moms   

SOU 2002:61 Framtidens nämndemän
Fritzes, Processrätt
242 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

References to the European Court
Anderson David W. K., Demetriou Marie
Sweet & Maxwell, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 586 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 3520 SEK exkl. moms   

Finlands straff- och processrätt — en introduktion
Havansi Erkki, Koskinen Pekka
Juristförbundets förlag, Utländsk rätt, Straffrätt, Processrätt
Inbunden, 363 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 599 SEK exkl. moms   

SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4 — Ett snabbförfarande för brottmål
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
103 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3 — Snatteribrott
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
217 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Försvararens roll — Ideologier och gällande rätt
Ebervall Lena
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 436 sid, 2002  SLUT på förlag

Ds 2002:13 Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser
Fritzes, Familjerätt, Processrätt
224 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2002:37 Osmo Vallo — Utredning om en utredning
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
195 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Miljöprocess Del II
Lindblom Per Henrik
Iustus, Processrätt, Miljörätt
Inbunden, 483 sid, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring
Riksdagen, Processrätt
53 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 50 av 57

  © 2017 Jure AB