Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 48 av 57

Arbitration Law
Merkin Robert
Lloyds of London Press, Processrätt
Inbunden, 1100 sid, 2004, Pris: 4368 SEK exkl. moms   

International Dispute Resolution - Volume II — Cases
Tackaberry John, Anglade Leila, Bui Victoria
Sweet & Maxwell, Processrätt
340 sid, 2004, Pris: 1174 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
Riksdagen, Processrätt
69 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation
Riksdagen, Processrätt
21 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

International Arbitration: A Handbook
Capper Phillip
Lloyds of London Press, Processrätt, Sjö- och transporträtt
179 sid, 3 uppl, 2004, Pris: 1611 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration and the Courts
Smit Hans, Pechota Vratislav
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 1000 sid, 4 uppl, 2004, Pris: 2029 SEK exkl. moms   

Arbitration in Hong Kong — A User's Guide
Mosser Michael J., Cheng Teresa YW
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 592 sid, 2004, Pris: 1674 SEK exkl. moms   

Ds 2004:35 Genetiska fingeravtryck
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
143 sid, 2004, Pris: 150 SEK exkl. moms   

International Arbitration Law Review 2003 — Volume 6
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 236 sid, 6 uppl, 2004, Pris: 4130 SEK exkl. moms   

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål — En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder
Westberg Peter
Juristförlaget i Lund, Processrätt
Inbunden, 1262 sid, 2004  SLUT på förlag

The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation
Sanders Pieter
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 319 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 1123 SEK exkl. moms   

Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU
Thunberg Schunke Malin
Iustus, Straffrätt, Processrätt, EU-rätt
382 sid, 2004, Pris: 974 SEK exkl. moms   

SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation
Fritzes, Miljörätt, Processrätt
121 sid, 2004, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Lagen om domstolsärenden — En kommentar
Fitger Peter
Norstedts Juridik, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 394 sid, 2 uppl, 2004  SLUT på förlag

Konfliktmægling
Vindeløv Vibeke
DJØF, Processrätt
407 sid, 2004, Pris: 494 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande
Riksdagen, Processrätt
78 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:87 Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter
Riksdagen, Processrätt
76 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen
Riksdagen, Processrätt
20 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Kommentar till RB Häfte 2 — Kapitel 10-14
Nordh Roberth, Lindblom Per Henrik
Iustus, Processrätt
261 sid, 2004, Pris: 1070 SEK exkl. moms   

Arbitration Journal 2004 - häften samt inbunden årsvolym
Sweet & Maxwell, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 4648 SEK exkl. moms   

Arbitration Journal 2004 - endast häften
Sweet & Maxwell, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 3290 SEK exkl. moms   

International Dispute Resolution - Volume I — Materials
Anglade Leila, Tackaberry John
Sweet & Maxwell, Processrätt
644 sid, 2004, Pris: 1174 SEK exkl. moms   

Civil Procedure in Sweden
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
259 sid, 2004, Pris: 658 SEK exkl. moms   

Transatlantic Commercial Litigation and Arbitration
Fellas John
Oceana, Processrätt
350 sid, 2004, Pris: 1422 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 48 av 57

  © 2017 Jure AB