Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 47 av 54

Vänbok till Torleif Bylund
Iustus, Festskrifter, Processrätt
Inbunden, 339 sid, 2003, Pris: 475 SEK exkl. moms   

Arbitration Agreements — In a Transport Law Perspective
Siig Kristina Maria
DJØF, Processrätt, Sjö- och transporträtt
200 sid, 2003  SLUT på förlag

Domstolarna i Europeiska unionens konstitution
Hettne Jörgen, Öberg Ulf
Svenska institutet för europapolitiska studier, EU-rätt, Processrätt
168 sid, 2003  SLUT på förlag

Collection of ICC Arbitral Awards 1996 - 2000 — Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1996-2000
Arnaldez Jean-Jacques, Derains Yves, Hascher Dominique
ICC, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 617 sid, 2003, Pris: 1908 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration — Important Contemporary Questions
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
518 sid, 2003, Pris: 1128 SEK exkl. moms   

Arbitration - Money Laundering, Corruption and Fraud
Karsten Kristine, Berkley Andrew
ICC, Straffrätt, Processrätt
192 sid, 2003, Pris: 626 SEK exkl. moms   

SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
335 sid, 2003, Pris: 230 SEK exkl. moms   

The Application of EC Law in Arbitration Proceedings
Shelkoplyas Natalya
Europa Law Publishing, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 488 sid, 2003  SLUT på förlag

Evidence, Proof, and Facts — A Book of Sources
Murphy Peter
Oxford University Press, Processrätt
602 sid, 2003, Pris: 1593 SEK exkl. moms   

English Civil Procedure — Fundamentals of the New Civil Justice System
Andrews Neil
Oxford University Press, Utländsk rätt, Processrätt
Inbunden, 1182 sid, 2003, Pris: 2228 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering
Riksdagen, Processrätt
104 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

International Arbitration Law Review 2002 — Volume 5
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 296 sid, 5 uppl, 2003, Pris: 3591 SEK exkl. moms   

Jurisdiction of International Tribunals
Amerasinghe Chittharanjan F.
Kluwer, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 881 sid, 2003, Pris: 2021 SEK exkl. moms   

Ds 2003:13 Överskottsinformation
Fritzes, Processrätt
151 sid, 2003, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Arbitration Law of Sweden — Practice and Procedure
Heuman Lars
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 851 sid, 2003, Pris: 2667 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning
Riksdagen, Processrätt, EU-rätt
88 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Ds 2003:3 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
143 sid, 2003, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Oskyldighetspresumtionen
Nowak Karol
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt, Internationell rätt
Inbunden, 489 sid, 2003  SLUT på förlag

Rättskraft i skatteprocessen
Alhager Eleonor
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
226 sid, 2003  SLUT på förlag

Bernstein's Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice
Tackaberry John, Marriott Arthur
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 2312 sid, 4 uppl, 2003, Pris: 5347 SEK exkl. moms   

NAFTA - The NAFTA Arbitration Reports
Cameron May, Processrätt
Lösblad, 2002, Pris: 15579 SEK exkl. moms   

Serving Two Masters — Conflicts of Interest in the Modern Law Firm
Griffiths-Baker Janine
Hart, Processrätt
Inbunden, 212 sid, 2002, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Croatian Arbitration Yearbook Vol. 9 Year 2002
Croatian Chamber of Commerce, Processrätt
229 sid, 9 uppl, 2002, Pris: 970 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXVII - 2002
Kluwer, Processrätt
1050 sid, 27 uppl, 2002, Pris: 1662 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 47 av 54

  © 2017 Jure AB