Rättsvetenskapliga biblioteket

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 16 Biotech Patents — Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law
Westerlund Li
Jure, Immaterialrätt
Inbunden, 490 sid, 2001, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Nr. 15 Kommunal normgivning
von Essen Ulrik
Jure, Offentlig rätt
468 sid, 2000, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Nr. 13 Affärshemligheter i samtid och framtid
Helgesson Christina
Jure, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 557 sid, 2000, Pris: 673 SEK exkl. moms   

Nr. 12 Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform
Lagerqvist Veloz Roca Annika
Jure, Offentlig rätt
492 sid, 1999, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Nr. 11 Kommersiella hyresavtal — en avtalstyp i omvandling
Dahlquist-Sjöberg Anders
Jure, Hyra och annan nyttjanderätt
Inbunden, 530 sid, 1998, Pris: 725 SEK exkl. moms   

Nr. 10 Orsak och skada — om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring
Radetzki Marcus
Jure, Försäkringsrätt
Inbunden, 321 sid, 1998, Pris: 597 SEK exkl. moms   

Nr. 9 Värderingsrätt — särskilt om ersättning och värdering vid expropriation
Hager Richard
Jure, Fastighetsrätt, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt
504 sid, 1998, Pris: 597 SEK exkl. moms   

Nr. 8 Läkemedelspatent — patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv
Domeij Bengt
Jure, Immaterialrätt
Inbunden, 566 sid, 1998, Pris: 725 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem — Del II
Persson Annina H.
Jure, Förmögenhetsrätt, Insolvensrätt
335 sid, 1998, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Förbehållsklausuler — en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning
Persson Annina H.
Jure, Förmögenhetsrätt, Insolvensrätt
854 sid, 1998, Pris: 597 SEK exkl. moms   

Nr. 5 Rätten till det visuella
Nordell Per Jonas
Jure, Immaterialrätt
Inbunden, 516 sid, 1997, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Nr. 4 Konkurrensförhållanden — om förhållandet mellan EGs konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt
Wahl Nils
Juristförlaget Stockholm, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 605 sid, 1994, Pris: 1067 SEK exkl. moms   

Nr. 3 Nordisk mervärdesskatterätt — behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar
Westberg Björn
Juristförlaget Stockholm, Skatterätt
Inbunden, 586 sid, 1994, Pris: 1266 SEK exkl. moms   

Nr. 2 Folkrätten i svensk säkerhetspolitik
Ahlin Per
Juristförlaget Stockholm, Internationell rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 389 sid, 1993  SLUT på förlag

Nr. 1 Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv
Silfverberg Christer
Juristförlaget Stockholm, Skatterätt
Inbunden, 432 sid, 1992, Pris: 1373 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB