Marknadsföring

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

Marketing
Baines Paul, Fill Chris, Rosengren Sara
Oxford University Press, Marknadsföring
768 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 577 SEK exkl. moms   

Marketing Beyond the Textbook — Emerging Perspectives in Marketing Theory and Practice
Laurell Christofer, Parment Anders
Studentlitteratur, Marknadsföring
286 sid, 2015, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Marketing Communications — brands, experiences and participation
Fill Chris
Pearson Education, Marknadsföring
Inbunden, 864 sid, 6 uppl, 2013, Pris: 538 SEK exkl. moms   

Marketing Management — Global Edition
Kotler Philip, Keller Kevin
Pearson Education, Marknadsföring, Ekonomi
832 sid, 15 uppl, 2016, Pris: 781 SEK exkl. moms   

Marketing Management — Second European Edition
Kotler Philip, Keller Kevin, Brady Mairead, Goodman Malcolm, Hansen Torben
Pearson Education, Marknadsföring, Ekonomi
Inbunden, 1064 sid, 2 uppl, 2012  SLUT på förlag

Marknadsför dig själv — hur du paketerar din kompetens till en säljbar produkt
Engström Roffen, Odencrants Ulf
Björn Lundén Information, Marknadsföring, Organisation och ledarskap
190 sid, 2014, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Marknadsföring — Handbok i marknadsföring för småföretag
Lundén Björn, Svensson Ulf Bokelund
Björn Lundén Information, Marknadsföring
151 sid, 9 uppl, 2015, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Marknadsföring — Teori, strategi och praktik
Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders, Ottosson Mikael
Pearson Education, Marknadsföring
484 sid, 2012, Pris: 657 SEK exkl. moms   

Marknadsföring — kort och gott
Parment Anders
Liber, Marknadsföring
224 sid, 2008, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Marknadsföring
Albertsson Sten, Lundqvist Olof
Bonniers, Marknadsföring
399 sid, 3 uppl, 2007, Pris: 436 SEK exkl. moms   

Marknadsföring för kulturarbetare
Engström Roffen, Odencrants Ulf
Björn Lundén Information, Marknadsföring
144 sid, 3 uppl, 2003  SLUT på förlag

Marknadsföringsstrategi för elektronisk handel
BDO Revision, Marknadsföring
64 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Marknadsorientering — myter och möjligheter
Mattsson Lars-Gunnar
Liber, Marknadsföring, Organisation och ledarskap, Ekonomi
352 sid, 2008, Pris: 412 SEK exkl. moms   

Organisation av varumärken — för kapitalisering och affärsutveckling
Uggla Henrik
Liber Ekonomi, Marknadsföring
Inbunden, 195 sid, 2001, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Organizations in the Age of Information
Kallinikos Jannis
Academia Adacta, Organisation och ledarskap, Marknadsföring
117 sid, 1996, Pris: 139 SEK exkl. moms   

Oskrivna regler — Förhandlingsteknik,osynliga koder, kulturella särdrag och kommunikation i 51 länder
Forslund Catharina
Liber, Ekonomi, Marknadsföring
249 sid, 4 uppl, 2009  SLUT på förlag

Praktisk marknadsföringsetik — Näringslivets marknadsetiska egenåtgärder
Svensson Carl Anders
Studentlitteratur, Marknadsrätt, Marknadsföring
236 sid, 2006, Pris: 362 SEK exkl. moms   

Prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Riksdagen, Offentlig rätt, Marknadsföring, Straffrätt
432 sid, 2010, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Prop. 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor
Riksdagen, Marknadsföring, Internationell rätt
23 sid, 2011, Pris: 30 SEK exkl. moms   

Psychoselling — Fördubbla din försäljning på 8 veckor
King Bruce, Söderpalm Max
Soderpalm Publishing , Ekonomi, Marknadsföring
198 sid, 2012, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar
Riksdagen, Marknadsföring, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
90 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Reklam — förståelse och förnyelse
Rosengren Sara, Sjödin Henrik
Liber, Marknadsföring
239 sid, 2011, Pris: 267 SEK exkl. moms   

Relationsmarknadsföring
Blomqvist Ralf, Dahl Johan, Haeger Tomas
IHM, Marknadsföring
Inbunden, 182 sid, 3 uppl, 2004, Pris: 383 SEK exkl. moms   

Riskerna med varumärken, produkter och reklam
Gottlieb Jakob, Lundberg Mats, Sandell Niklas
Groth, Immaterialrätt, Marknadsrätt, Marknadsföring
248 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Simply Marketing Communications — Engagement, Strategies and Practice
Fill Chris
Pearson Education, Marknadsföring
410 sid, 2006, Pris: 919 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

  © 2017 Jure AB