Nyutkommen litteratur 050501-050531

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

A Guide to US Antitrust Law
Broder Douglas F.
Sweet & Maxwell, Marknadsrätt
Inbunden, 426 sid, 2005, Pris: 2294 SEK exkl. moms   

Crime and Justice in Scandinavia
Bondeson Ulla Viveka
Forlaget Thomson, Straffrätt, Internationell rätt
540 sid, 2005, Pris: 665 SEK exkl. moms   

Destination Europa — En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
Torbiörn Kjell M.
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
392 sid, 2005, Pris: 286 SEK exkl. moms   

EU - Forfatningstraktaten
Biering Peter, Holm Klavs A.
DJØF, EU-rätt
486 sid, 2005, Pris: 288 SEK exkl. moms   

Festskrift till Ingemar Ståhl — Studier i rättsekonomi
Studentlitteratur, Festskrifter, Ekonomi
Inbunden, 256 sid, 2005  SLUT på förlag

Franchising i praktiken
Axberg Curt, Engström Anders, Fernlund Anders, Ottoson Mats, Edvardsson Gustav, Brodén Perc
Studentlitteratur, Ekonomi, Förmögenhetsrätt
234 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law in China
Ganea Peter, Pattloch Thomas
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 388 sid, 2005, Pris: 1510 SEK exkl. moms   

International Antitrust Law & Policy 2004
Hawk Barry E.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 779 sid, 31 uppl, 2005, Pris: 1295 SEK exkl. moms   

Johan Stiernhöök i sin samtid
Helander Hans, Nelson Alvar, Inger Göran
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
331 sid, 2005, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Kontraktstyper
Ramberg Christina
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
317 sid, 2005  SLUT på förlag

Kooperativa hyresrätter — Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
Boverket, Hyra och annan nyttjanderätt
135 sid, 2005, Pris: 102 SEK exkl. moms   

Labour Laws and Global Trade
Hepple Bob
Hart, Arbetsrätt, Förmögenhetsrätt
302 sid, 2005, Pris: 332 SEK exkl. moms   

Lagom mycket kriminalitet
Christie Nils
Natur och Kultur, Kriminologi
216 sid, 2005, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Marknadsdomstolens avgöranden 2004
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
Inbunden, 544 sid, 2005  SLUT på förlag

Prop. 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut
Riksdagen, Försäkringsrätt
341 sid, 2005, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Resource Book on TRIPS and Development — UNCTAD-ICTSD
Cambridge University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 829 sid, 2005, Pris: 1029 SEK exkl. moms   

RH 2004 — Rättsfall från hovrätterna
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 456 sid, 2005, Pris: 487 SEK exkl. moms   

Rättegången i arbetstvister — Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen
Eklund Ronnie
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 383 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 710 SEK exkl. moms   

SOU 2005:35 Krav på kassaregister. Effektivare utredning av ekobrott
Fritzes, Offentlig rätt, Skatterätt, Straffrätt
368 sid, 2005, Pris: 291 SEK exkl. moms   

SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
Fritzes, Straffrätt, Processrätt, IT-rätt
492 sid, 2005, Pris: 392 SEK exkl. moms   

The Future of Corporate Governance — The Stockholm Symposium 2004
Isaksson Mats, Skog Rolf
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
164 sid, 2004, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Tio år i EU — Vad vet vi och vad vill vi?
Bystedt Fredrik, Nilsson Ylva
SNS, Statsvetenskap och politik
111 sid, 2005, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB